#KasPolitics: kandidaat-Europarlementariërs Ingeborg ter Laak (CDA) en Jeannette Baljeu (VVD) in de kas

De Nederlandse tuinbouw wil bijdragen aan een gezonder en gelukkiger Europa. Niet alleen heeft Europa meer gezonde voeding nodig, maar ook bloemen en planten die bijdragen aan klimaatmitigatie, biodiversiteitsherstel en onze volksgezondheid. Maar hoe kunnen we onze producten op de duurzaamst mogelijke wijze telen? Welke uitdagingen en kansen biedt dit? En welke rol speelt de EU in deze vergroeningsslag? Kandidaat-Europarlementariërs Ingeborg ter Laak (CDA) en Jeannette Baljeu (VVD) doken samen de kas in op zoek naar het antwoord op die vragen. 

In aanloop naar de Europees Parlementsverkiezingen van 6 juni nodigt Glastuinbouw Nederland politici uit in zijn kassen. Tussen de zaden van Rijk Zwaan en de orchideeën van Ter Laak Orchids spraken Ter Laak (CDA) en Baljeu (VVD) over de laatste ontwikkelingen in de glastuinbouw. Op uitnodiging van Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland, en Meindert Stolk, Zuid-Hollands gedeputeerde en voorzitter Greenport West-Holland, werden ze bijgepraat over de ambities en uitdagingen op het gebied van klimaat, water, plantgezondheid, veredeling en arbeid.

Weerbare teelten
Bij Rijk Zwaan leerden de kandidaten over de potentie van nieuwe veredelingstechnieken (NGTs), zoals CRISPR-Cas. Een heet hangijzer in Brussel. NGTs zijn een cruciaal onderdeel om sneller weerbare gewassen op de markt te brengen. Doordat weerbare gewassen minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen kan het gebruik van gewasbescherming nog verder worden teruggebracht. NGTs kunnen zo een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese voedselsoevereiniteit, klimaatadaptatie en verdere vergroening van onze sector, zo vernam het duo in De Lier. Zowel veredelaars als telers hopen op akkoord van Brussel voor deze technieken, zodat ze zo snel mogelijk beschikken over weerbaardere rassen.

Verantwoord versnellen
Klimaatneutraal in 2040 en nulemissie in 2027, dat zijn de duurzaamheidsambities van Glastuinbouw Nederland. Sommige koplopers hopen dat het sneller kan. Daarom werkt Ter Laak Orchids onder andere in de Versnellersgroep Sierteelt aan een snellere verduurzaming van hun teelt. Het alsmaar krimpende middelenpakket vraagt om een nieuwe teeltaanpak waarbij IPM centraal staat. Met diverse andere telers wisselen zij ervaringen uit hoe verantwoord het middelengebruik kan worden verminderd. Dat is een uitdaging als groene en technische alternatieven uitblijven. Ook bij energie blijkt de beschikbaarheid over alternatieven allesbepalend in de transitie. Ter Laak en Baljeu vertrokken met de boodschap dat de sector wil versnellen, maar graag samenwerkt om op EU-niveau de juiste randvoorwaarden te creëren om dat te realiseren.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024