KasTopics: Voorkomen lozing op oppervlaktewater bij de teeltwisseling en toekomst arbeidsmigratie

Veel groentebedrijven wisselen de komende tijd hun teelt. Dat is een hectische periode. Uit eerdere jaren weten we dat er dan al snel wat afvalwater in het oppervlaktewater terecht kan komen. Dat heeft grote consequenties en moeten we voorkomen. Meer hierover en de toekomst van arbeidsmigratie in deze KasTopics met Glastuinbouw Nederland voorzitter Adri Bom-Lemstra.

Bekijk deze Kas Topics hier.

Heeft u naar aanleiding van deze Kas Topics vragen of suggesties, laat ons dit dan weten via info@spam-protectglastuinbouwnederland.nl. Bekijk hier alle edities van Kas Topics.

Adri Bom-Lemstra

Glastuinbouw Nederland - © 2024