Klimaatatlas Delfland beschikbaar

Sinds kort beschikt het hoogheemraadschap van Delfland over een klimaatatlas. De atlas biedt inzicht in de hoeveelheid water op straat en de begaanbaarheid van wegen bij extreme neerslag, de risico’s op wateroverlast bij panden en kwetsbare objecten (zoals ziekenhuizen en bejaardentehuizen), bodemdaling en hittestress.

Bekijk hier de klimaatatlas.

De klimaatatlas ondersteunt gemeenten van Delfland bij het in beeld brengen van de gevolgen die de klimaatverandering heeft op hun gebied. Dit is noodzakelijk om een klimaatbestendige aanpak met maatregelen op te stellen waarbij zowel bewoners, bedrijven en belangengroepen betrokken kunnen worden. Enkele gemeenten binnen het beheergebied van HH Delfland beschikken al over een eigen klimaatatlas. Hoewel aan de totstandkoming van de atlas zorg en aandacht is besteed, is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Delfland onderzoekt de komende tijd welke nieuwe informatie gemeenten graag zouden toevoegen aan de atlas en welke modellen verbeterd kunnen worden.

Bron: Hoogheemraadschap Delfland

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies