Lidstaten eisen herbeoordeling Europees wetvoorstel halvering gewasbeschermingsgebruik

De Europese landbouwministers eisen een herbeoordeling van het Europese gewasbeschermingsbeleid. Eerder deze zomer kwam de Europese Commissie met een wetsvoorstel (SUR) om het gebruik en het risico van chemische gewasbescherming in de EU te halveren (zie bijlage). Daarbovenop stelde de SUR voor gewasbeschermingsmiddelen te verbieden in en nabij gevoelige gebieden, zoals natuur, oppervlaktewater en de gebouwde omgeving.

Klik hier voor de eisen van de landbouwministers.

In een nitraatgevoelig land als Nederland zou het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen daarmee volledig worden verboden. Afgelopen maanden pleitte Glastuinbouw Nederland daarom met koepelorganisatie Copa-Cogeca voor herbeoordeling van de SUR. Met succes.

Landbouwministers roeren zich
Al langere tijd klonk er in Brussel kritiek bij de landbouwministers op het wetsvoorstel. Zij vrezen dat de ingrijpende reductiedoelen zonder effectieve alternatieven de Europese voedselsoevereiniteit in het geding zal brengen. Verder maakt de Raad van de Landbouwministers zich zorgen over de positie van gevoelige gebieden in de SUR. Lidstaten voorzien fors areaalverlies, mede door de vage definities in het wetsvoorstel. Onder de huidige definities zou heel Nederland, net als België, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Finland en delen van Frankrijk, worden aangewezen als gevoelig gebied, wat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen volledig zou verbannen.
De huidige impactbeoordeling werd nog voor de Russische invasie in Oekraïne uitgevoerd. De Raad meent dat deze impactbeoordeling daarom achterhaald is en dat de effecten van de SUR op Europese voedselzekerheid in samenhang met de stijgende energie-, kunstmest- en voedselprijzen opnieuw moeten worden bezien. Aangevoerd door de Tsjechen, stemde een meerderheid van de Raad daarom op 19 december 2022 voor een extra impactbeoordeling van de SUR. Nederland onthield zich van stemming.

Terug naar de rekentafel
Concreet vragen de landbouwministers de Commissie om de impact van de SUR op gewasopbrengsten nogmaals te beoordelen. Hierbij moet de Commissie rekening houden met de geografische en klimatologische verschillen tussen de lidstaten en eerder behaalde reducties. Verder moet de Commissie onderzoek doen naar de invloed van dit wetsvoorstel op de Europese voedselsoevereiniteit en voedselprijzen voor consumenten. Ook moet de Commissie uitzoeken hoe alternatieve gewasbescherming via IPM kan bijdragen aan deze doelen. Kritiek is, zo stelt de Raad, dat de Commissie de beschikbaarheid over alternatieven versneld om deze transitie mogelijk te maken. Tenslotte moet de Commissie de impact van het verbieden van gewasbeschermingsmiddelen in gevoelige gebieden in kaart brengen.

Verantwoordelijkheid
Glastuinbouw Nederland is ingenomen met deze herbeoordeling. De sector voelt een grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een gezonde en gelukkigere maatschappij, waaronder biodiversiteit. Dat kan echter niet zonder handelingsperspectief voor telers en realistische doelen. De komende periode blijft Glastuinbouw Nederland zich daar zowel in Brussel als in Den Haag voor inzetten.

Jesse Schevel

Cao-tekst klaar

Een onderhandelingsakkoord is één, de afspraken moeten uitgewerkt en ingevlochten worden in de cao tekst. Inmiddels hebben alle cao partijen ingestemd met de nieuwe tekst. Deze cao tekst wordt nu gepubliceerd op de website van de Werkgeverslijn.

Glastuinbouw Nederland - © 2024