Lonen en vergoedingen cao Glastuinbouw per 1 juli 2020

Aangezien het wettelijk minimumloon gaat stijgen per 1 juli 2020, veranderen ook de lonen voor piekarbeiders, studenten, scholieren/vakantiekrachten en werknemers met een arbeidsbeperking per deze datum. Daarnaast is functiegroep B van loongebouw B van de cao Glastuinbouw deels gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Dit bericht is op 8 juni eerder gecommuniceerd. Graag brengen we dit nogmaals onder de aandacht.

In onderstaande tabel staan de bedragen per 1 juli 2020:

Tabel: lonen loongebouw B functiegroep B cao Glastuinbouw per 1 juli 2020
Leeftijd       Percentage    Uurloon

15                40%                €  4,08
16                50%                €  5,11
17                60%                €  6,13
18                70%                €  7,15
19                80%                €  8,17
20                90%                €  9,19
Trede B1    100%               € 10,21

Let op! Trede B2 van loongebouw B komt door de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 onder het niveau van het WML. Het is niet toegestaan om onder het niveau van het WML te betalen. Daarmee moet het loon van de werknemer in deze trede tenminste het WML zijn, zijnde het WML per 1 juli 2020 € 10,21 per uur.

Wettelijk minimumloon
De lonen voor piekarbeiders (artikel 11), studenten, scholieren en vakantiekrachten (artikel 12) en werknemers met een arbeidsbeperking (artikel 13) zijn gelijk aan het wettelijk minimumloon (dus ook WML-jeugdloonpercentages). Deze lonen treft u hier. 

Geen cao-loonsverhoging per 1 juli 2020
De meest recente cao Glastuinbouw is verlopen per 1 januari 2020. Op dit moment vinden er geen cao-onderhandelingen plaats. Wilt u meer weten over wat dit betekent voor de toepassing en nawerking van de cao? Lees dan het artikel en de FAQ over nawerking van de cao op de wesbite van de Werkgeverslijn.
Per 1 juli 2020 is (vooralsnog) dus geen cao-loonsverhoging afgesproken. Dit betekent dat ook de afstandsvergoedingen en de bereikbaarheidsvergoedingen per 1 juli 2020 niet worden verhoogd .

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies