Maatschappelijke Raad van Advies over incidenten

Afgelopen maand kwam de Maatschappelijke Raad van Advies (MRvA) bij elkaar. Centraal in deze vergadering stond het vraagstuk incidenten. Op verzoek van de MRvA is er naar aanleiding van het incident met A1-verloning met de bestuursleden van Glastuinbouw Nederland gesproken over goed werkgeverschap en de knelpunten bij dit handen en voeten geven. Hieruit zijn drie punten naar voren gekomen.

De punten zijn:

  • Huisvesting, voldoende kwalitatieve huisvesting voor onze internationale werknemers.
  • Samenwerken met betrouwbare/goede uitzendbureaus.
  • Internationale werknemers binden.

In de MRvA werd geconstateerd dat het belangrijk is om de investeringen die wij doen in het lobbyen voor huisvesting te delen en daar waar mogelijk samen op te trekken. Dit begint met informatiedeling.

Andere belangrijk facetten aan incidenten zijn het voorkomen, behandelen en leren. In de MRvA lagen de in ontwikkeling zijnde richtlijnen ‘Samen handhaven’ en ‘incident melden’ voor. Door de leden is een aantal waardevolle aanvullingen en suggesties voor verdere ontwikkeling van de richtlijnen gedaan.

Over de Maatschappelijke Raad van Advies
Om de speerpunten uit de Human Capital Agenda in het bijzonder voor Internationale Werknemers te bereiken, is de Maatschappelijke Raad van Advies Internationale Werknemers ingesteld. In deze adviesraad nemen specialisten deel, die een onafhankelijke kritische reflectie geven op Glastuinbouw Nederland en de voortgang op onze uitdagingen. Ook deelt de MRvA actuele inzichten op het thema. Daarnaast brengt de MRvA leden in verbinding met de belangen en beeldvorming van de relevante maatschappelijke doelgroepen.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024