Masterclass HNT in Aardbei succesvol afgerond

In totaal negentien aardbeientelers hebben in de maanden januari tot en met maart de Masterclass Aardbei HNT succesvol doorlopen. Ze mogen deze maand hun certificaat in ontvangst nemen. Glastuinbouw Nederland startte op 30 januari met deze masterclass vanuit het programma Kas als Energiebron. Er was veel animo en binnen enkele weken zat de cursus vol. De Masterclass is een programma op maat en specifiek vastgesteld voor het gewas aardbei.

De aardbeientelers lieten zich bijscholen op de onderwerpen Het Nieuwe Telen (HNT) en Plant Empowerment. Dit is gericht op de vraag hoe kunnen we de natuurlijke eigenschappen van planten beter benutten om duurzamer en winstgevender te telen. Al snel werd duidelijk dat aardbei als kortedagplant de nodige uitdagingen kent en ingewikkeld in elkaar zit. Daarom werd een extra module ‘Energie en Plantfysiologie’, verzorgd door Toon Melis en Govert Trouwborst, toegevoegd aan het programma.

Inzet verneveling
Jan Voogt gaf de telers mee hoe je warmte en CO2 effectief kunt benutten. Ventileren en vocht- en CO2-balans van de kas stonden centraal in zijn verhaal. Jan Voogt zette uiteen hoe de natuurkunde van energie, temperatuur en vocht in de kas werkt en hoe we daar beter gebruik van kunnen maken. Ook kregen telers inzicht in hoe de verneveling optimaal in te zetten om de fotosynthese te verbeteren en de doseerkosten van CO2 te verlagen.
Peter van Weel sprak over vochtbeheersing met weinig energie-input. Wat is het verschil tussen vochtafvoer uit het gewas en uit de kas? De energie- en vochtbalansen van plant en kas spelen daarbij een grote rol. Met een rekentool werd het vochttransport uit een gewas, als gevolg van diffusie en als gevolg van luchtbeweging, in beeld gebracht. Effecten van systemen voor luchtcirculatie werden visueel gemaakt.

Praktijkervaringen
Mark van der Werf gaf telers mee hoe je de plantgezondheid kunt bevorderen vanuit de bodem. Waar moet ik dan allemaal aan denken? Plantgezondheid gaat verder dan alleen klimaat. Er werd een spoedcursus mineralen en inzicht in de relatie assimilatenbalans, bemesting, bodemleven en plantgezondheid en kritische groeifactoren gegeven.
Bart Jongenelen gaf een vertaalslag van Het Nieuwe Telen naar aardbei. Het Nieuwe Telen in een doorteelt en de mogelijkheden in doordragers werden besproken aan de hand van praktijkervaringen, opgedaan op het ISFC en in de praktijk.
Plantgezondheid zonder uitstraling stond centraal in de bijeenkomst met René Beerkens Er werd ervaring opgedaan met de ‘online stralingsmonitortool’. René had het verder vooral over het nut en de noodzaak van sensoren.
Peter Geelen heeft de telers bijgebracht hoe we het gedrag van de huidmondjes kunnen monitoren. De huidmondjes verbinden namelijk alle drie de plantbalansen en vormen daarmee een belangrijke sleutel om de plant in zijn kracht te zetten.

Najaar 2023
Uit de evaluatie kwam naar voren dat de telers met meer bagage hun teelten vervolgen. Het heeft zeker in een behoefte voorzien. Daarom wordt gedurende dit groeiseizoen geïnventariseerd of er meer telers zijn die de Masterclass zouden willen volgen. Interesse? Stuur dan een berichtje naar Henny van Gurp, netwerkcoördinator zachtfruit bij Glastuinbouw Nederland. hvangurp@spam-protectglastuinbouwnederland.nl  Bij voldoende animo starten we dan in de periode december-maart wederom een  op.

Fotobijschrift:
De groep aardbeientelers ijverig aan de slag met de online tools van het psychodiagram en het ventilatiemodel tijdens de eerste bijeenkomst van de Masterclass Aardbei.

Kas als Energiebron

Henny van Gurp

Glastuinbouw Nederland - © 2024