Minister Jetten in Kamerbrief: EIA in 2023 ook beschikbaar voor glastuinbouw

Demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft mede namens de staatssecretaris van Financiën het evaluatierapport van de Energie-investeringsaftrek (EIA) over de periode 2017 tot en met 2021, opgesteld door SEO Economisch Onderzoek (SEO) en CE Delft, gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De minister maakt de EIA dit jaar ook beschikbaar voor de glastuinbouw.

Het rapport geeft gevolg aan de periodieke evaluatieverplichting van de belastinguitgaven op grond van Regeling periodiek evaluatieonderzoek.
De EIA is een fiscale faciliteit die energiebesparing bij bedrijven moet realiseren. Dit door de marktintroductie te versnellen van innovatieve bedrijfsmiddelen die energie-efficiënter zijn dan de gangbare bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen, zijn opgenomen in de zogenoemde Energielijst die jaarlijks wordt geactualiseerd.
Iedere vijf jaar moeten fiscale regelingen met een wettelijke grondslag worden geëvalueerd. In de brief gaat de minister in op de bevindingen van het rapport en de daarin opgenomen aanbevelingen. Ook de reactie van het kabinet op de evaluatie is daarin meegenomen.

Opties glastuinbouw
In de kamerbrief gaat Jetten in op mogelijke toekomstige aanpassingen aan de EIA om de regeling in de toekomst te verbeteren, zoals aanpassing van de Energielijst. Hij kondigt echter ook een wijziging aan in de Energielijst van dit lopende jaar. Hierdoor komen investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en  CCS-projecten, alsnog in aanmerking voor de EIA. De reden hiervoor is dat betrokken marktpartijen aangaven dat voor deze projecten, los van stimulering via directe subsidies, ook stimulering via de EIA nog noodzakelijk was om de ingezette energietransitie niet te vertragen, aldus de minister. Daarom heeft het kabinet besloten de Energielijst voor 2023 op dit vlak te corrigeren. Definitieve besluitvorming over de dekking vindt in augustus plaats.

De complete kamerbrief van minister Jetten voor Klimaat en Energie is te vinden bij de downloads.

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2024