Nieuwe bestrijders voor bladluis met aanvullende werking

Met het wegvallen van pymetrozine (Plenum) en neonicotinoïden is de bestrijding van bladluis in de glastuinbouw een behoorlijke uitdaging geworden. Biologische bestrijding is een goed alternatief, maar ondanks de jarenlange ervaring gaat het in veel gevallen nog niet goed. Bladluis kan zich zo explosief ontwikkelen dat je als teler vaak achter de feiten aanloopt en er snel veel gewasschade is. Het PPS-project ‘Stabiele ecosystemen voor beheersing van opkomende plagen in kassen’ moet daar verandering in brengen.

In veel sierteeltgewassen is de schadedrempel ook nog eens erg laag, waardoor het nog lastiger wordt om bladluisplagen op tijd te bestrijden met natuurlijke vijanden. Binnen de PPS ‘Stabiele ecosystemen voor beheersing van opkomende plagen in kassen’ zijn de eerste experimenten uitgevoerd met verschillende nieuwe biologische bestrijders die het systeem van biologische bladluisbestrijding mogelijk kunnen versterken.

Teamwork van biologische bestrijders
Biologische bestrijding van bladluis wordt al jaren toegepast met diverse natuurlijke vijanden die in principe zeer effectief kunnen zijn. Toch gaat het niet altijd goed. Sluipwespen kunnen in hun populatieopbouw volledig worden afgeremd  door hyperparasitoïden (secundaire sluipwespen die primaire sluipwespen parasiteren). Ook galmuggen kunnen effectief zijn, mits niet verstoord door hyperpredatoren (bijvoorbeeld roofmijten). De beschikbare lieveheersbeestjes en gaasvliegen vestigen zich niet goed bij lage bladluis dichtheden. Zo hebben verschillende bestrijders hun sterke kanten, maar ook hun beperkingen.
Het systeem van biologische bladluisbestrijding kan waarschijnlijk worden verbeterd door nog veel meer te kijken naar bestrijders die elkaar aanvullen. Dus veel meer teamwork in plaats van het zoeken van de ‘golden bullet’ die alles kan oplossen. Afgelopen jaar is een start gemaakt met het verzamelen, kweken en testen van nieuwe natuurlijke vijanden die aanvullend kunnen werken op de reeds bestaande en beschikbare soorten bestrijders. Daarbij is het vooral gericht op natuurlijke vijanden die zich beter vestigen bij lage bladluisdichtheden, zodat ze, naar verwachting, ook sneller nieuwe haarden van bladluis kunnen bestrijden. De eerste kasproeven met combinaties van natuurlijke vijanden starten dit voorjaar van 2021.

Het Onderzoek wordt gefinancierd door stichting KIJK, Ministerie van LNV via de Topsector T&U en de gewascoöperaties paprika, komkommer en roos. De producenten van natuurlijke vijanden Koppert Biological Systems, Viridaxis en Bioplanet dragen in natura bij aan het project. Uitvoering vindt plaats onder leiding van Gerben Messelink door Wageningen University & Research (WUR), BU Glastuinbouw in afstemming met Glastuinbouw Nederland.

Glastuinbouw Nederland - © 2024