‘Ondernemers blijken prima in staat huisvesting internationale werknemers te regelen’

Het is inmiddels twee jaar geleden dat de Commissie Roemer in het rapport ‘Geen tweederangsburgers’ een aantal belangrijke aanbevelingen deed om de bescherming van internationale werknemers te vergroten. Boeren en tuinders zijn gebaat bij goede bescherming arbeidsmigranten, zei LTO Nederland in een reactie. Op dat moment was Glastuinbouw Nederland al volop bezig met haar Masterplan Internationale Werknemers.

Dat resulteerde begin vorig jaar in de campagne ‘Love your people like your crop’. Tijdens het congres ‘Arbeidsmigranten 'Twee jaar na Roemer en dan..?’, dat op donderdag 12 mei in Amersfoort werd gehouden, publiceerden LTO en Glastuinbouw Nederland een boekje met voorbeelden van goede huisvesting voor internationale werknemers die werkzaam zijn in de glastuinbouw.
“Voor gemeentes is het moeilijk om tot goede huisvesting te komen voor deze voor de glastuinbouw essentiële groep werknemers”, zegt Jacco Vooijs, voorzitter van Glastuinbouw Westland in een reactie op dat naslagwerk. “Er is bij gemeentes veel onzekerheid over het realiseren van dergelijke projecten, met name ook uit angst voor negatieve reacties vanuit de omgeving. Uit onze ervaringen blijkt echter dat ondernemers in de tuinbouw prima in staat zijn om, in samenwerking met professionele en gecertificeerde uitzendbureaus, de huisvesting op een goede manier te regelen. Dit inspiratieboekje laat dat overduidelijk zien.”

Zaadje geplant
Ook andere sectoren in de land- en tuinbouw, waar de vraag naar internationale werknemers eveneens groot blijft, zijn destijds met de aanbevelingen van het Aanjaagteam aan de slag gegaan. Goede kwaliteit en ruime beschikbaarheid van huisvesting blijven daarbij een belangrijk onderwerp. Tijdens het congres in Amersfoort werd door LTO Nederland stilgestaan bij het tweejarig bestaan van de adviezen.
“Roemer heeft een zaadje geplant. Ik heb de afgelopen twee jaren gezien hoe ondernemers intensiever aan de slag zijn gegaan om ervoor te zorgen dat internationale werknemers hier prettig kunnen werken en wonen”, zegt Eric Douma, portefeuillehouder ondernemerschap en onderwijs bij LTO Nederland. “Het belang van internationale werknemers wordt steeds groter. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt is het nodig om ook over grenzen heen te kijken, zelfs die van de EU. Voorwaarde is dan wel dat arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en huisvesting op orde zijn.”

Knellende woningmarkt
LTO Nederland heeft, aanvullend op de adviezen van Roemer, een tienpuntenplan opgesteld om de sector een stap extra te laten zetten als het gaat om internationale werknemers. Die punten maken onderdeel uit van het genoemde Masterplan van Glastuinbouw Nederland. Hoewel er vorderingen worden gemaakt blijft met name huisvesting een belangrijk punt van aandacht. LTO Nederland maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende onderkomens voor de korte en lange termijn. Ook internationale werknemers hebben last van de knellende woningmarkt. “Gemeenten moeten mee durven bewegen door beleid te formuleren en ook heel concreet vergunningen te verlenen”, meent LTO Nederland.

Pijler van ondernemerschap
Huisvesting was tijdens het congres een belangrijk thema. Het congres was tevens het startpunt voor de Week van de Huisvesting van LTO. In die week worden ondernemers en gemeenten bij elkaar gebracht met als rode draad het vergroten van het aanbod van kwalitatieve huisvesting voor internationale werknemers.
LTO Nederland blijft zich samen met onder andere Glastuinbouw Nederland inzetten voor de bescherming van arbeidsmigranten. Niet als tijdelijk project, maar als een belangrijke pijler van het agrarisch werkgeverschap.

In de regio
In de diverse regio’s van Glastuinbouw Nederland zijn de regiocoördinatoren nauw betrokken bij het dossier huisvesting. Glastuinbouwondernemers die aan de slag gaan met huisvesting voor hun internationale werknemers en daarover vragen hebben, kunnen contact opnemen met hun regiocoördinator bij Glastuinbouw Nederland.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2022