Penning Freesia zoekt steeds naar volgende stap in circulair ondernemen

In 2020 is SIGN gestart met het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025. Dit open innovatieprogramma stimuleert circulair ondernemerschap, de ontwikkeling van nieuwe ketens en het organiseren van experimenteerruimte en markt. Uiteraard is er een belangrijke rol weggelegd voor teeltbedrijven. Waarom pakken zij de handschoen op? In deel 2: Marko Penning van Penning Freesia uit Honselersdijk.

Lees hier meer over het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025.

Waarom?
“We hebben op ons bedrijf jaarrond gewasafval van de freesia’s en in delen van het jaar ook van de veredeling van amaryllis. Ruim twee jaar geleden ontstond al het idee dat we daar wat mee moeten. Je schrikt best van de hoeveelheid groen afval op jaarbasis en de kosten die je betaalt voor verwerking. Dan komt de vraag: hoe kun je dit nuttig gebruiken. Ik ben me gaan verdiepen in verduurzaming en kwam in contact met de mensen van VARTA. Sowieso merkte ik dat er heel veel initiatieven zijn en dat er zowel binnen als buiten de tuinbouw veel mogelijk is. Onze ambitie is om al ons organische restmateriaal te hergebruiken. Ik denk dat het realistisch is om dat in de komende twee tot drie jaar te realiseren.”

Wat?
“Het voordeel van het freesiablad is dat we het als droog materiaal kunnen aanleveren voor verwerking en we leveren door het jaar heen een constante hoeveelheid. Het wordt onder andere verwerkt in het papier, waar ook de leliestengels van Moerman voor worden gebruikt. Dat gaat goed, aan 80% oud-papier wordt 20% plantenvezels toegevoegd. Economisch wordt het ook al snel interessant. Nu is verwerking een kostenpost, elke besparing daarop is winst. Daarnaast hebben we nu een eigen composteringsmachine waar het overige restmateriaal – inclusief recyclebare koffiebekers – wordt verwerkt tot compost. Dat gebruiken we zelf in de kas. Resultaat is dat we van vier containers naar de afvalverwerker terug zijn gegaan naar één.”

Wat nu?
“Een volgend project is de toepassing van freesiablad in plaatmateriaal voor de interieurbouw. Daar worden ook de reststroom van lisdodde en kerstbomen in meegenomen. Het resultaat is later dit jaar te bewonderen op Floriade Expo in Almere. Ik vind het verhaal van circulariteit een belangrijke meerwaarde voor ons bedrijf. Het leuke is dat je voortdurend nadenkt over nieuwe mogelijkheden. Ik bezoek regelmatig bijeenkomsten om te leren van andere bedrijven. En dat er voldoende rendement in zit is zeker niet onbelangrijk.”

In het voorjaar van 2020 werd op initiatief van VARTA in opdracht van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), Greenport West Holland en financiers een verkenning uitgevoerd naar achttien hoogwaardige alternatieven voor bloemen. 

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024