Peter Loef benoemd tot bestuurder CIV Groen

Beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland Peter Loef is per 8 september 2020 voor een termijn van vier jaar benoemd tot bestuurder van CIV Groen. In de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV Groen) werken het mbo-groen, bedrijven en overheid aan concrete praktijkuitdagingen waar de groene sector voor staat.

CIV Groen staat voor meer mensen binden, boeien en opleiden voor een loopbaan in het groene domein. Het zorgt voor beroepsonderwijs dat flexibel inspeelt op veranderingen en studenten opleidt in de frontlinie van de innovatie.

Grotere impact
Samen met de partners van CIV Groen wil Glastuinbouw Nederland een grotere impact realiseren op het gebied van:
- Vernieuwende vormen van (hybride) leren;
- Meer kenniscirculatie in het onderwijs en in de praktijk;
- Grotere en meer zichtbare bijdrage aan de grote maatschappelijke opgaven;
- Beter antwoord op arbeidsmarktvragen;
- Versnelling op internationalisering en digitalisering & technologisering.
De sector- en regiospecifieke aanpak wordt verder uitgewerkt in de plannen van de vijf praktijkclusters: Dier, Agro, Food, Natuur & Leefomgeving en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Human Capital Agenda
In een reactie op zijn benoeming stelt Peter Loef dat CIV Groen uitstekend aansluit bij zowel de Human Capital Agenda 2020-2022 als de regionale aanpak met regiocoördinatoren van Glastuinbouw Nederland. “De nauwe samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheid maakt de praktijkclusters tot unieke schakelpunten voor praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing, regionaal, nationaal en internationaal.”

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2020