Podcast KasGesprek 3: ‘Collectieve waterzuivering Westland is robuust en beter voor waterkwaliteit’

De derde aflevering van KasGesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland over zaken die er toe doen in en om de kas, is een extra ingelaste editie. Deze uitzending wordt ge-maakt in opdracht van Waterzuiveringscoöperatie Westland. Gastpresentator Maurice Wubben spreekt met themaspecialist Water Guus Meis van Glastuinbouw Nederland en tomatenteler Hans Zwinkels van Bryte, tevens bestuurslid van de nieuwe coöperatie.

Beluister de podcast hier. De uitzendingen van de podcast Kasgesprek zijn ook te beluisteren via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast en Google Podcast.

Emissie meststoffen
In deze speciale podcast legt Guus Meis uit wat het principe is van de collectieve waterzuivering bij AWZI in Hoek van Holland. “Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande riolering. Het zuiveringsproces bij AWZI Nieuwe Waterweg wordt geoptimaliseerd voor meststofverwijdering. Daarna vindt ozonisatie plaats voor de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen en andere microverontreinigingen zoals medicijnresten.”
Door deelname aan de collectieve zuivering anticiperen telers ook op de veranderingen richting 2027, als ook meststoffen niet meer mogen worden geloosd. “Vermindering van de emissie van meststoffen kan op bedrijfsniveau alleen worden gerealiseerd door meer recirculatie. Het is te duur om meerdere zuiveringen te regelen op het bedrijf. Daar komt bij dat je bijvoorbeeld voor biologische verwijdering van nitraat een constante waterstroom nodig hebt. Dat kan alleen middels een collectief. Doordat de coöperatieleden de optimalisatie van AWZI NW betalen mogen ze meer meststoffen lozen.”

Focus op de teelt
Tomatenteler Hans Zwinkels van Bryte legt uit dat aansluiting bij het collectief in principe voor alle bedrijven goedkoper is dan zelf zuiveren. “Daarnaast zijn er voordelen die moeilijk in geld uit te drukken zijn. Je bent bijvoorbeeld geen tijd kwijt aan het oplossen van een storing van een eigen zuivering. Daardoor kan de focus blijven op de teelt. Ook voor nullozers geeft aansluiting een meerwaarde. Als je een keer water kwijt wilt, bijvoorbeeld voor de gewasgroei, dan kan dat binnen dit collectief. Het is dan niet nodig om dit via HH Delfland te regelen als calamiteit.”
Momenteel is ongeveer 850 ha aangesloten. Het streven van de coöperatie is om op zeer korte termijn te komen tot 1.000 ha.

Extra podcast
Dit is een extra uitzending van KasGesprek en dus geen onderdeel van de pilot van vier. Aflevering 1 gaat over arbeidsmigratie, nummer 2 over CO2-voorziening, beide uitzendingen zijn uiteraard nog terug te luisteren. In september worden actuele onderwerpen besproken binnen de thema's plantgezondheid en water & omgeving.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024