Projectidee Glastuinbouw Nederland voor duurzame (giet)watervoorziening niet in Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is opgezet voor grote projecten die de economie op langere termijn stimuleren en verduurzamen. Glastuinbouw Nederland heeft eerder dit jaar het projectidee ingediend om een leidingnet in het Westland en Midden-Delfland aan te leggen waarmee gezuiverd water van de waterzuiveringen Harnaschpolder in Den Hoorn en De Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland geleverd kan worden aan de glastuinbouw en andere bedrijven en sectoren die behoefte hebben aan natriumarm water.

Publieke investering in het leidingnet en waterzuivering is noodzakelijk om het project te kunnen realiseren. De investering is te groot om binnen een normale contracttermijn voor waterlevering (ca. 15 jaar) af te schrijven. Door publieke investering is de kostprijs van het gietwater niet veel duurder dan de huidige voorziening via regenwaterbassin en omgekeerde osmose, maar sluit de watervoorziening wel aan bij het gedachtegoed van de circulaire economie.

Helaas hebben de betrokken ministeries besloten dat het projectidee niet in aanmerking komt voor verdere uitwerking. Vanuit het Nationaal Groeifonds wordt dus nietin dit project geïnvesteerd.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2022