Realisatieplan kringlooplandbouw: kansen voor Circulaire Tuinbouw

Deze week verscheen het Realisatieplan Kringlooplandbouw van het ministerie van LNV. Hierin geeft het ministerie invulling aan haar inzet om te komen tot een omschakeling naar kringlooplandbouw in 2030.

Relevant in het plan voor de glastuinbouw is: experimenteerruimte, stimulerende wetgeving en samenwerking op het gebeid van het verwaarden van reststromen. De glastuinbouw krijgt veel lof voor haar inzet op duurzaamheid in diverse programma’s. In aanvulling hierop, is Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) voor brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland gestart met het programma Circulaire tuinbouw. Hiertoe werkt SIGN samen met de regionale Greenports.

Bekijk hier het plan.

SIGN

Dewi Hartkamp

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies