Rendabele stappen op weg naar fossielvrij in Oostland

Tijdens een studie van Wageningen University & Research en Agro Advies Buro (AAB) zijn de onderzoekers tot verrassende inzichten gekomen over de toepassingsmogelijkheden van aquathermie of van kaswarmtewinning bij belichte teelten. Op dit moment is de WKK economisch nog verreweg het meest interessant, maar voor specifieke teelten en bedrijven en met het juiste subsidie instrumentarium kan er als snel ervaring worden opgedaan met de inzet van warmtepompen op basis van oppervlaktewater (aquathermie) of kaswarmte. Nu wordt al op diverse bedrijven de Dry Gair of een vergelijkbare warmtepomp toegepast, juist aanvullend op restwarmte of WK warmte.

Glastuinbouw Nederland en Kas als Energiebron gaan de komende tijd met telers op locatie in gesprek over een fossielvrije, duurzame en rendabele glastuinbouw.  Aan de orde komen CO2 levering, energiebesparing, de inzet van warmtepompen, bijvoorbeeld met warmte uit oppervlaktewater of benutting van kaswarmte bij belichte teelten. Ook worden de financiële aspecten belicht aan de hand van de kostprijzen van verschillende opties, subsidies en energiebelasting.

Halvering CO2 emissie in 2030
Er is al veel inzet vanuit Kas als Energiebron en Glastuinbouw Nederland op het gebied van warmtenetten en geothermie, ook in warmtecoöperaties. In aanvulling daarop is het nuttig om in beeld te hebben wat er nog kan met energiebesparing en met andere duurzame opties. De ambitie van Glastuinbouw Nederland en de afspraken die gemaakt gaan worden in het kader van het klimaatakkoord zijn gericht op halvering van de CO2-emissie per 2030 met uiteindelijk nagenoeg nul-emissie rond 2040. Nu is het moment om je te oriënteren op wat er past bij de teelt, het bedrijf en de regio. Kom daarom komende maand naar een van de bijeenkomsten die we organiseren over een fossielvrije en rendabele glastuinbouw..

Bijeenkomsten in Oostland
Er worden bijeenkomsten gehouden in Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs, Nootdorp en Moerkapelle. De bijeenkomsten zijn van 15.30 tot 17.00 uur en voor iedereen toegankelijk na aanmelding.

Data en locaties

Donderdag 4 juli

Plantise: Irisweg 1, 2665 MK Bleiswijk

Dinsdag 9 juli

Koppert Biological Systems: Veilingweg 14, 2651 BE Berkel en Rodenrijs

Donderdag 11 juli

Harry Wubben Flowers: Langelandseweg 57, 2631 PS Nootdorp

Dinsdag 16 juli

Kwekerij Zuidplas BV: Van Hasseltweg 24, 2751 GZ Moerkapelle

Aanmelden
Aanmelden kan via het aanmeldformulier tot de dag vóór de desbetreffende bijeenkomst, 17.00 uur. Er is op de locaties beperkt ruimte, dus meld u snel aan!

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies