Rol Werkgeverslijn land- en tuinbouw essentieel in crisistijd

Werkgevers weten de Werkgeverslijn land- en tuinbouw te vinden voor vragen over cao en arbeidszaken, maar afgelopen jaar was het voor ondernemers ook een belangrijke informatiebron voor snel en betrouwbaar nieuws over de coronaontwikkelingen. In 2020 werden 4.233 vragen beantwoord, bijna 14% meer dan het jaar daarvoor. 1.240 vragen hadden betrekking op het coronavirus.

Door de unieke positie en het brede netwerk van onder andere LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland kreeg de Werkgeverslijn informatie over richtlijnen en verscherpte maatregelen uit de eerste hand. Adviseur Diana Eleveld: “Wij zijn hét aanspreekpunt voor ondernemers in de land- en tuinbouw en konden boeren en tuinders snel de juiste informatie bieden.”
Het aantal vragen dat wij krijgen wordt sterk beïnvloed door ontwikkelingen in cao’s en wetgeving, maar afgelopen jaar vooral door het coronavirus en de noodgedwongen maatregelen. Eleveld geeft aan dat het niet eerder zo hectisch was. “Werkgevers willen accurate informatie over corona en de impact van het virus voor hun bedrijf en personeel.” De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft laten zien de capaciteit en flexibiliteit te hebben om daar samen met betrokken partijen adequaat op te kunnen reageren.

Taskforce
Vanaf het moment van de lockdown stond de telefoon van de Werkgeverslijn roodgloeiend. Om de toestroom aan telefonische vragen behapbaar te houden voor het team werd in het begin ’s avonds en in het weekend doorgewerkt. In het begin dagelijks en inmiddels wekelijks schuiven medewerkers aan bij de Taskforce Arbeid met daarin belangenorganisaties, LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB en regionale LTO’s. “De vragen en signalen die wij bij de Werkgeverslijn krijgen van agrarische werkgevers zijn vaak leidend voor het overleg”, aldus Eleveld.

Toename webinars en webbezoekers
De Werkgeverslijn ontwikkelde, naast diverse thematische webinars, onder meer in samenwerking met Stigas een factsheet: Mijn werknemer heeft corona. Ook is er veel aandacht geweest voor communicatie met internationale werknemers. Dit wierp zijn vruchten af, het aantal websitebezoeken steeg met maar liefst 95,4% ten opzichte van 2019. Eleveld: “Een ongelofelijk aantal van 407.969 unieke bezoekers bezocht onze website.”

Goed werkgeverschap
Op de infographic van de Werkgeverslijn is te zien over welke onderwerpen naast corona de meeste vragen werden gesteld. Net als in 2019 kwamen de meeste vragen vanuit de glastuinbouwsector en de open teelten. Afgelopen jaar werd meer en meer duidelijk dat de behoefte aan informatie en advies blijft groeien. Opvallend is ook dat de gestelde vragen complexer worden. Door een financiële bijdrage van Colland Arbeidsmarkt kan iedere agrarische werkgever gebruik maken van de ervaring en expertise van het team van de Werkgeverslijn.
Ook in 2021 zal het over corona gaan, denkt Eleveld. “Maar ik merk dat ook ruimte ontstaat voor andere onderwerpen en dat is goed.” Dit jaar verwacht de adviseur weer meer cao-ontwikkelingen en dus automatisch veel vragen daarover van agrarische werkgevers. “Goed werkgeverschap is en blijft voor de Werkgeverslijn een speerpunt.”

Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Glastuinbouw Nederland - © 2021