Rozentelers stemmen in met nieuwe onderzoeksvoorstellen

De leden van de gewascoöperatie Roos gaven tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 november goedkeuring aan twee nieuwe, daar gepresenteerde onderzoeksvoorstellen. Namens Wageningen University & Research gaf Wim Voogt een presentatie over een onderzoek naar het telen van roos met een hoger natriumgehalte. Zijn collega Ada Leman lichtte het project ‘Stabiele ecosystemen’ toe.

Het onderzoek van Wim Voogt betreft een reeds lopend onderzoek van Glastuinbouw Waterproof, waar wordt voorgesteld om van half april 2020 tot november 2021 bij een gelijkblijvend EC-gehalte meerdere (verhoogde) natriumgehaltes roos te telen. Doel is om vast te stellen bij welk natriumgehalte nog rozen kunnen worden geteeld, met behoud van productie. Ook wordt de gevoeligheid voor ziekten en plagen nauw gemonitord. Met de kanttekening dat het seizoenseffect wordt ingeruild voor een meer praktijkgerichte toets met hogere EC, zijn de aanwezigen akkoord gegaan met dit onderzoek. Vanuit het bestuur gaat Tom Meewisse dit onderzoek begeleiden. Gezocht wordt naar nog een tweede begeleider vanuit de teelt.

Luisstrategieën
Een ander onderzoek waar de leden van de gewascoöperatie Roos hun goedkeuring aan gaven is de nieuwe vierjarige Publiek Private Samenwerking (PPS) ‘Stabiele Ecosystemen’. Ada Leman (Wageningen University & Research) gaf de presentatie over dit onderzoek waarbij bladluis biologisch wordt bestreden. Gekeken wordt onder andere naar potentiële nieuwe bestrijders en hoe bepaalde combinaties elkaar kunnen aanvullen en/of versterken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in zowel een glasgroente- als een snijbloemengewas. De aanwezigen gaven aan dat zij het onderzoek graag uitgevoerd zien worden met roos. Vanuit het bestuur zal Donny van der Burg dit onderzoek begeleiden, maar ook hiervoor zoekt de gewascoöperatie nog naar een tweede teler. Kleine kanttekening is wel dat dit onderzoek nog moeten worden goedgekeurd door de programmaraad van Kennis in je Kas. Wel heeft dit project al een positief advies gekregen vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal voor medefinanciering vanuit de overheid.

Petra Eekhoff

Glastuinbouw Nederland - © 2020