Snellere toelating noodzakelijk voor vergroening gewasbescherming

Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en Greenports Nederland pleiten bij de overheid voor kortere wachttijden en snellere doorlooptijden bij het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). De land- en tuinbouwsectoren willen graag verder verduurzamen. Maar dat lukt niet zolang er niet voldoende groene gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn.

In de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen hebben de overheid en de sectoren afgesproken dat groene gewasbeschermingsmiddelen en biologische middelen, sneller beschikbaar moeten komen voor gebruik in Nederland. Volgens directeur Piet Boonekamp van Artemis, de koepel voor producenten van biologische gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten, blijven ingediende toelatingsdossiers te lang op de plank liggen. “Er zijn wachttijden van drie tot vier jaar. In de hele Europese Unie wachten op dit moment maar liefst 140 biologische middelen op een toelating.”
Bij het Ctgb is een gebrek aan capaciteit, aldus Boonekamp. “Dat komt onder andere door de vele beoordelingen voor de herregistratie van middelen. Terwijl juist nu de focus zou moeten liggen op toelating van nieuwe, biologische middelen. Middelen die passen in de transitie naar weerbare teeltsystemen in 2030. De urgentie is groot, want tien jaar is weinig tijd voor zo’n grote transitie in de land- en tuinbouw.”

Duurzame land- en tuinbouw
“Sectoren hebben hun ambities voor vergroening uitgesproken en ook het ministerie van LNV heeft een mooie visie gepresenteerd. Maar van al deze plannen komt weinig terecht als we niet over de juiste groene middelen beschikken”, zo stelde Helma Verberkt, specialist Plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland, onlangs in een artikel in vakblad Nieuwe Oogst. “We zien dat vanwege de Europese herregistratie versneld middelen wegvallen. Juist in de overgang naar teeltsystemen gebaseerd op meer plantweerbaarheid zijn de groene middelen hard nodig om dat te ondersteunen. Lange wachttijden passen niet bij het gedachtegoed van minister Schouten over vergroening en duurzame land- en tuinbouw.” Zij benadrukt dat het belangrijk is dat de minister van LNV en het huidige kabinet hier nog verantwoordelijkheid voor nemen en dit niet overlaten aan een volgend kabinet. “Door de vertraagde toelating ontstaan in diverse sectoren steeds meer knelpunten.”
Ook Greenports Nederland heeft in haar programma, waar bestuurders en specialisten uit het tuinbouwcluster samenwerken, aangegeven dit als speerpunt op te nemen.
Naar aanleiding van het genoemde artikel heeft Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) donderdag 11 maart Kamervragen gesteld aan minister Schouten.

Glastuinbouw Nederland - © 2022