Staatssecretaris van Financiën kondigt steunpakket glastuinbouw aan

Het kabinet werkt aan een aanvullend steunpakket voor energie-intensief mkb, zoals bakkers en tuinders. Dat kondigde staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij (CDA) zondag 25 september aan in het televisieprogramma WNL Op Zondag. Hij gaf aan dat minister Micky Adriaansens (VVD) van Economische Zaken en Klimaat aan een pakket werkt om deze energie-intensieve sectoren, die hun hogere kosten vaak niet kunnen doorberekenen, te ondersteunen. Het pakket moet voor 1 november 2022 in werking treden. Glastuinbouw Nederland is blij met de inzet om snel maatregelen te treffen om deze kritieke sectoren door de energiecrisis te loodsen.

Kijk hier het fragment terug waarin de staatssecretaris bij WNL het steunpakket aankondigde.

Staatssecretaris Van Rij erkende dat er voor het grotere mkb, met name energie-intensieve bedrijven, nog onvoldoende compensatiemaatregelen beschikbaar waren. Ook minister Kaag (D66) van Financiën bekende al dat het kabinet laat is met ingrijpen. Glastuinbouw Nederland pleit er al langer voor om het Europese steunpakket toe te passen. Een aantal EU-lidstaten benut dit Staatssteunkader al maximaal en ondersteunt hun telers met passende maatregelen voor de stijgende energieprijzen. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie op de interne markt, doordat de kostprijzen voor de Nederlandse tuinders fors hoger zijn dan die voor hun Europese concurrent.

Uitvoering cruciaal
Naar aanleiding van de aangenomen motie-Hermans/Heerma tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen komt het kabinet dan nu toch over de brug. Deze coalitiemotie stuurt aan op een regeling om de vaste energielasten in het energie-intensieve mkb toereikend te compenseren. Glastuinbouw Nederland benadrukt dat goede uitvoering van het steunpakket cruciaal is voor het succes. De sector werkt daarom mee aan de uitvoering van dit pakket voor een toekomstbestendige en duurzame tuinbouw in Nederland: ons toekomstig concurrentievermogen hangt daar van af.

Borgstellingskrediet
Glastuinbouw Nederland staat voortdurend in nauw contact met de ministeries van EZK en LNV. Zo onderzoekt Glastuinbouw Nederland met minister Jetten (D66) voor Klimaat en Energie om op korte termijn een correctieregeling in de SDE++ door te voeren. Deze correctieregeling kan duurzame warmteprojecten in de sector en maatschappij weer uit het slop halen. Daarnaast blijft Glastuinbouw Nederland samen met de banken bij interim-landbouwminister Schouten (CU) inzetten op een uitbreiding van het borgstellingskrediet.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024