Teelt fossielvrije en compacte perkplanten is mogelijk

Het telen van fossielvrije en compacte perkplanten is mogelijk. De erg goede resultaten van de proef ‘Perkplantenteelt fossielvrij’ bij Delphy smaken voor de telers naar meer. Zo werd duidelijk tijdens het meest recente bezoek van kwekers aan de proef in Bleiswijk.

Teeltronde cyclamen en kerststerren
De grenzen van wat de planten aankunnen qua lichtsommen zijn opgezocht. Dat maakte duidelijk dat in het vervolg de lichtsommen geleidelijker mogen worden opgebouwd, zodat het gewas voller groeit in het begin. Richting het einde mag het gewas dan worden afgehard met hogere lichtsommen. Uiteraard moet er bij deze strategie rekening worden gehouden dat er niet te behouden water wordt gegeven. De kerststerren zijn groter gegroeid dan in de praktijk gebruikelijk. In het vervolg kan de vegetatieve periode worden ingekort om de bloeifase eerder te kunnen initiëren met de ingang van de kortedag fase.  Zo kan de belichting helpen bij het verbeteren van de kwaliteit (volheid en stevigheid) en is dit tegelijkertijd te realiseren in een kortere teeltronde dan in de praktijk.

Energiebalans
Tijdens de bijeenkomst van de BCO werd dieper ingegaan op het warmteverbruik, dat veel lager is uitgevallen dan vooraf werd gedacht. Het verbruik bedroeg slechts 0,36 m3/m2 totaal (+1,5 m3 na correctie). De warmteafgifte van de LED-lampen in combinatie met twee isolerende schermen bleek voldoende om de kas warm te houden. Vooraf is er een strategie ingezet om zoveel mogelijk buisgebruik te voorkomen, waarbij de ventilatielijn en stooklijn ruimer zijn vastgezet: respectievelijk 4°C hoger en lager dan in de praktijk gebruikelijk is. Daarnaast warmt de kas ‘s nachts op van 15°C naar 18,5°C, wanneer de LED-lampen aangaan waardoor de buis ook minder nodig werd. Op deze momenten lagen beide doeken gesloten en was het buiten rond de 5°C.
Doordat de proefafdeling is ingesloten tussen buurafdelingen, is berekend hoeveel warmte er extra had moeten worden bijgestookt wanneer de gevels warmte zouden verliezen bij buitentemperaturen. Bij deze correctie is rekening gehouden met het gegeven dat de kas langzamer afkoelt door te rekenen met warmte-input, wat nodig is wanneer de kastemperatuur de stooklijn +1°C zou naderen. In het scenario van de correctie zou er 1,5 m3/m2 extra nodig geweest zijn om de kas warm te houden. In totaal is er 1.156 uur belicht tussen week 5 en 20 en 1.175 uur tussen week 32 en 50. Dit heeft in totaal 136 kWh/m2 aan stroom gekost.

Conclusie en open vragen
Het lijkt duidelijk dat het mogelijk is om fossielvrij perkplanten te telen met behulp van LED-belichting en twee isolerende schermen. Het telen van compacte planten is beter verlopen dan verwacht met minder chemische remmiddelen dan in de praktijk worden gebruikt. In een aantal gewassen was het mogelijk om teeltversnelling te realiseren met een hogere licht-temperatuur lijn dan gebruikelijk is in de praktijk. Wel blijft er een aantal nieuwe vragen onbeantwoord na dit onderzoek. Is het mogelijk om planmatig te telen door ontwikkeling van een groeimodel, waarbij de afzet nauwkeuriger kan worden voorspeld? Door planmatig te telen kan de teler tijdig aangeven bij klanten wanneer het product klaar is. Kan de compacte groei worden bevorderd door het materiaal vanaf stek te belichten met LED? En hoe werkt het effect van de belichting precies? Groeien de planten compacter omdat de planten onder een hogere lichtintensiteit groeien dan de praktijk in het voorjaar, waardoor de plant minder strekt bij de zoektocht naar licht? Of groeien de planten compacter, juist door het relatief hoge aandeel blauw licht in het spectrum? Met deze kennis zou de teler weten om welke reden hij een bepaald spectrum en lichtintensiteit zou moeten kiezen.
De proef is mede tot stand gekomen dankzij Martijn Gevers van het Delphy Potplanten Team.

Tekst bij de foto's
Hoofdfoto: Eindkwaliteit van de Cyclamen in week 35, 13 weken na oppotten. Van links naar rechts: Verano Red, Verano Cream White en Verano Dark Violet.
Foto 2: Einde teelt van de kerststerren in week 48, 16 weken na oppotten. Te zien zijn de Alaska White op de voorgrond en de Superba Red schuin ernaast.

Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre en gefinancierd door het programma Kas als Energiebron. Dit is het actie- en innovatieprogramma van het Ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland. Ook dragen de Gewascoöperatie Eénjarige zomerbloeiers, Signify, Ludvig Svensson, Florensis, Schoneveld Breeding en Wireless Value bij aan dit project.

Kas als Energiebron

Tristan Marçal Balk (Delphy)

Glastuinbouw Nederland - © 2024