Tuta absoluta en Turkse mot zijn nog goed onder controle in de pilot Tomaat telen zonder zwavel

In de pilot Tomaat telen zonder zwavel worden twee biologische bestrijdingsstrategieën (met en zonder Macrolophus) in de onbelichte tomatenteelt gedemonstreerd. De teelt is gestart in week 4 en wordt intensief gemonitord op plagen en geïntroduceerde natuurlijke vijanden.

Eerste Tuta absoluta gesignaleerd door het PATS-C systeem
Voor een succesvolle biologische bestrijding van rupsen is het belangrijk om tijdig de motten te signaleren. In de tomatenkas wordt naast het signaleren met gele vangplaten ook gewerkt met het PATS-C systeem. Het PATS-C systeem kan volledig automatisch de vluchtbewegingen van motten waarnemen en de soort aangeven.  Zo is begin mei een eerste Tuta absoluta gesignaleerd en krijgt de geïntegreerde aanpak de kans om zich te bewijzen.

Strategie op rupsenbeheersing
In de basis wordt in beide kassen gewerkt met feromoonverwarring tegen Tuta absoluta door een preventieve inzet van Isonet T. Daarnaast zijn de biologische bestrijders zijn de Trichogramma achaeae en de Macrolophus pygmeaus ingezet. Trichogramma achaeae is een kleine sluipwesp, qua formaat vergelijkbaar met Encarsia formosa, die gespecialiseerd is in het aanprikken van motteneieren. Het motteneitje kan worden gebruikt om een Trichogramma eitje in te leggen, zodat er een nieuwe sluipwesp uitkomt. Ook kunnen de motteneitjes worden gebruikt als voedsel voor de volwassen Trichogramma’s.

Macrolophus pygmeaus is een generalistische roofwants die wordt ingezet voor de bestrijding van witte vlieg. Doordat de Macrolophus niet gespecialiseerd is in één plaag, levert deze ook een waardevolle bijdrage in de bestrijding van motten.

In een kascompartiment zit geen Macrolophus, zodat de gehele bestrijding van rupsen door de preventieve inzet van Isonet T en Trichogramma’s moet worden gedaan.

Het Trichogramma systeem dat in deze pilot wordt ingezet zijn de gepatenteerde Tricholine dispensers van Bioline Agrosciences. Deze dispensers zorgen ervoor dat er gedurende meerdere weken Trichogramma’s in het gewas vrijkomen. Hierdoor zijn er altijd verse sluipwespen in het gewas die op zoek kunnen naar de motteneieren.

Omdat in deze kas waarin deze pilot wordt uitgevoerd, insectengaas in de ramen is geïnstalleerd, bestaat de kans dat er geen Turkse mot naar binnen vliegt. Uiteraard gaan we dit rupsenbeheersingssysteem nog intensiever testen door de actieve inbreng van Turkse motten later deze zomer. Na de eerste Tuta absoluta signalering, is de opbouw van Tuta absoluta niet doorgezet.   We blijven doorgaan met intensieve monitoring op beide plagen in deze pilot.

Financiering van deze pilot
De pilot wordt uitgevoerd in het kader van het pilotprogramma Kas als Ecosysteem. Het wordt voor de helft gefinancierd uit het praktijkprogramma Plantgezondheid en stichting Kennis in je Kas’ (KIJK), en voor de helft door de gewascoöperatie Tomaat. Daarnaast is er een aanzienlijke in-kind bijdrage vanuit de betrokken partijen (Biobest, Bioline en Pats). Zij verzorgen de introducties van de biologische bestrijders, monitoringsuren en verslaglegging. De demonstratie wordt bij Vertify uitgevoerd, locatie Demokwekerij Zwethlaan.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024