Vacature: Programmamanager SIGN (innovatiedeskundige glastuinbouw)

Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland en werkt samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan tuinbouwoplossingen voor maatschappelijke opgaven, zoals middels het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025. Vaak gaat het om vroege-fase innovaties waar individuele partijen moeilijk in kunnen investeren. SIGN organiseert pilots om de innovaties in de praktijk te toetsen en werkt met marktpartijen samen aan de opschaling daarvan.

Als programmamanager ga je namens het ministerie van LNV in Den Haag aan de slag met de grote uitdagingen waar de Nederlandse glastuinbouw voor staat. Je zorgt voor vernieuwende perspectieven en grensverleggende, duurzame innovaties.

In jouw rol ben je samen met de andere programmamanager van SIGN (vanuit Glastuinbouw Nederland) verantwoordelijk voor het realiseren van dit programma. Daartoe word je vier dagen per week vanuit LNV gedetacheerd bij SIGN (uitgaande van een werkweek van vijf dagen). De vijfde dag werk je voor LNV. Je werk bestaat voor een groot deel uit het mobiliseren en motiveren van tuinbouwondernemers, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Om dit te bereiken:

  • volg je maatschappelijke ontwikkelingen en herken je daarbij de kansen voor de glastuinbouw;
  • leg en onderhoud je contacten met relevante partijen en werf je fondsen voor de uitvoering van het innovatieprogramma;
  • ontwikkel je nieuwe innovaties en concepten die passen bij het programma;
  • werk je samen met marktpartijen en ondernemers aan de implementatie van de innovaties;
  • organiseer je met je collega-programmamanager de bestuursvergaderingen van SIGN en andere inhoudelijke bijeenkomsten.

Binnen het ministerie van LNV maak je deel uit van het team Kringlooplandbouw van de directie Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I). Je inspireert de beleidscollega’s van LNV met jouw kennis en ervaring, en zorgt dat het innovatieprogramma van SIGN aansluit bij de beleidsopgaven van het ministerie.

Ga hier naar de volledige vacature.

Dewi Hartkamp

Glastuinbouw Nederland - © 2023