Verlagen risico’s voor het optreden van bacteriële ziekten in Pelargonium

Het project 'Verlagen risico’s voor het optreden van bacteriële ziekten' richt zich op de ontwikkeling van innovatieve, duurzame oplossingen en combinaties van maatregelen om de uitval van bacterieziekten te verminderen. Voor Pelargonium (geranium) gaat het om de bacterie Xanthomonas hortorum pv pelargonii.

Het project is onderverdeelt in vier werkpakketten:

  1. Voorkomen van biofilmvorming door pathogene bacteriën
  2. Verstoring van de communicatie tussen plant pathogene bacteriën
  3. Verkenning van mogelijkheden voor de inzet van parasitaire bacteriën
  4. Verhoging plantweerbaarheid / substraatweerbaarheid tegen bacteriële ziekten

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen UR Glastuinbouw in samenwerking met Glastuinbouw Nederland en gefinancierd door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Stichting Kennis in je Kas (KIJK), Stimuflori, ICL BV, Gennovation en ChiralVision BV.

Bekijk hier de resultaten van oktober 2020 tot september 2021 van alle vier de werkpakketten (voor gewasleden Eenjarige zomerbloeiers).

Glastuinbouw Nederland - © 2023