Voorkom emissies tijdens teeltwissel: Leaflet met praktische tips voor telers

Veel telers geven aan dat er rond de teeltwisseling afvalwater wordt geloosd. Het Hoogheemraadschap van Delfland vindt dan ook regelmatig overschrijdingen van waterkwaliteitsnormen rond de teeltwisseling. Samen met LTO Glaskracht Nederland heeft Delfland een leaflet ontwikkeld met praktische tips en aandachtspunten om lozingen naar het oppervlaktewater te voorkomen en lozingen naar het riool te beperken.

Overschrijdingen van de emissienormen brengen de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in gevaar. Het is mede daarom in het belang van alle telers om heel goed op de waterstromen te letten.

De leaflet geeft per handeling tijdens de teeltwissel een set met concrete en heldere adviezen waar u als teler direct mee aan de slag kan. Met deze leaflet beogen Delfland en LTO Glaskracht Nederland extra aandacht te creëren voor de zorg voor het voorkomen van emissies naar het oppervlaktewater gedurende de teeltwisselingsperiode.

Kijk voor meer informatie op www.glastuinbouwwaterproof.nl/substraat/teeltwisseling.

Een digitale versie van de leaflet vindt u hieronder als download.

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies