‘Voorsorteren op Rainlevelr is geringe investering’

Door een geringe investering in leidingmateriaal kunnen telers voorsorteren op de toepassing van Rainlevelr. “Dan is op een later tijdstip het afmonteren van de kleppen mogelijk”, stelt Marco Kroes van Kroes Aannemingsbedrijf in de nieuwsbrief van Rainlevelr.

Kroes noemt het principe eenvoudig: “Voor de bui ruimte maken voor het opvangen van water. Maar de techniek die er achter zit is hoogstaand: detectieapparatuur, berekeningsprogrammatuur, besturing en op afstand gestuurde kleppen.
Daarom brengt zijn bedrijf de toepassing onder de aandacht bij klanten. “Soms moet je echter door met de aanleg van het waterbassin en het intrekken van de zeilen, terwijl er nog geen 'go' is om Rainlevelr toe te passen. Dan is voorsorteren een oplossing tegen geringe kosten.”

Gestage groei
Dat het aantal deelnemers zo snel is toegenomen, verbaast Kroes niet. “Glastuinbouwondernemers informeren elkaar en moedigen elkaar aan. Je ziet dat de sector volwassener is geworden. Maatschappelijk ondernemen, waar Rainlevelr een vorm van is, krijgt meer en meer aandacht van telers.”
Het project startte in 2017 met acht bedrijven en 60 ha aangesloten glas. Inmiddels zijn die aantallen min of meer verdubbeld: op 1 augustus jongstleden waren achttien bedrijven aangesloten met een totaal van 114 ha glas. En de groei zet zich gestaag door met dertig bedrijven (meer dan 100 ha) in de opstartfase.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies