Voorzitters Van der Tak en Faassen op bezoek in Limburg

Per 1 januari 2019 is de nieuwe samenwerking tussen Glastuinbouw Nederland en LLTB een feit. Tijdens de informatiebijeenkomst van de regio Limburg p 20 februari hebben voorzitters Sjaak van der Tak en Léon Faassen, de aanwezige leden bijgepraat over nieuwe structuur en de onderlinge taakverdeling van de organisaties. De organisaties versterken elkaars werk en sluiten naadloos op elkaar aan; waarbij LLTB haar kracht en netwerk in de regio heeft en de Glastuinbouw Nederland met veel expertise een krachtige sectorlobby voert.

Glastuinbouw Nederland werkt landelijk en regionaal aan de thema’s Arbeid, Energie en Plantgezondheid. LLTB versterkt dat in de regio door de goede verbinding met provincie, gemeenten, waterschap op onderwerpen als Ruimte, Water en Innovatie. Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland, presenteerde de zeer actuele inzet omtrent cao en Arbeidsmarkt in Balans. Vanuit LLTB sluit de inzet op huisvesting arbeidsmigranten samen met Ondernemend Limburg daar naadloos op aan. Een uitstekend voorbeeld hoe beide organisaties de onderlinge samenwerking voor ondernemers resultaatgericht vormgeven. Dubbellidmaatschap en het toepassen van een uniform contributiestelsel vormen daarvoor de onderlegger.  

Tijdens de bijeenkomst presenteerde Jean Aerts de speerpunten 2019 van het Regiobestuur Limburg Glastuinbouw Nederland. Ondernemers die voorheen als LLTB vakgroepbestuur actief waren, zetten het werk voort als Regiobestuur Limburg Glastuinbouw Nederland. Dicht bij de leden in de regio en met directe betrokkenheid binnen de sectororganisatie. De verkenning energie en verduurzaming is een voorbeeld van het doorvertalen van landelijke thema’s tot een regionale praktijkgericht aanpak. De resultaten van het onderzoek werden tijdens de bijeenkomst door Peter Tamerus besproken.

Bekijk de presentaties onderaan dit artikel bij de downloads.

Annemie Hermans

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies