Waterkwaliteit Delflandse glastuinbouwgebieden verbeterd

De waterkwaliteit in de Delflandse glastuinbouwgebieden laat voor 2017 een verbetering zien ten opzichte van 2016. Dit resultaat is behaald door hard te werken en door samen te werken met de vaste partners in het gebied.

Maandag 5 maart presenteerde Delfland de cijfers over de chemische waterkwaliteit over het jaar 2017. De presentatie vond plaats bij Leen Middelburg Chrysanten in Maasdijk. Een trotse hoogheemraad Ingrid ter Woorst van Delfland en een optimistische voorzitter van LTO Glaskracht Westland Jacco Vooijs benadrukten het belang van schoon water in sloten, vaarten, meren en plassen. Voor het landschap, voor planten en dieren, om in te zwemmen en om van te genieten. En, zeker ook voor ondernemers in de glastuinbouw: onze omgeving en afnemers verwachten van ons dat we op een verantwoorde manier telen. Daar komt bij dat het risico bestaat dat het aantal beschikbare gewasbeschermingsmiddelen fors afneemt, als er te veel schadelijke stoffen in het water voorkomen.

Hoogheemraad Ingrid ter Woorst “In de metingen over 2017 zien wij aanzienlijk lagere concentraties stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen. De grootste winst voor de waterkwaliteit is geboekt in die glastuinbouwgebieden waar wij de gebiedsgerichte aanpak hebben ingezet. Wij zijn echt heel blij met dit resultaat. Dit hebben we samen behaald. Samen met de tuinders, LTO Glaskracht Nederland en met de glastuinbouwgemeenten.”

Resultaten uit het verleden…
De verwachtingen voor 2017 waren gespannen. Want waar eerder het water jaar op jaar steeds iets schoner werd, bleven de resultaten in 2016 uit. Bovendien stopte Delfland in 2017 met het doorspoelen van het watersysteem in afwachting van resultaten van de aanpak bij de bron. Op die bronaanpak is afgelopen jaar op alle fronten een tandje bijgezet. En gelukkig, zo wijzen de cijfers uit, levert dat resultaten op.

Ook de komende jaren blijven we keihard werken aan waterkwaliteit. Want er is nog een flinke slag te maken.  Gezond water is een gemeenschappelijk belang, van waterschap, tuinbouw en gemeenten. Ter Woorst: “Alleen als ieder het zijne doet en wij goed blijven samenwerken maken wij stappen. Wij hebben samen de weg naar schoon water weer gevonden, dus laten wij ook samen de pas erin houden."

Hieronder vindt u een scan van de flyer die tijdens de bijeenkomst werd uitgedeeld.

Hoogheemraadschap van Delfland

Vacature: Netwerkcoördinator (1,0 fte)

Streef je ernaar om zaken in samenhang te regelen en te komen tot een evenwicht in je netwerk? Raak jij geïnspireerd door onze visie en missie Verantwoorde Glastuinbouw en kun jij anderen ermee inspireren? Ben je daarnaast enthousiast, nauwkeurig en…

Glastuinbouw Nederland - © 2023