Webinar: Arbeidsmigranten onmisbaar voor land- en tuinbouw; betere bescherming nodig

De werkgeversorganisaties in de land- en tuinbouw organiseren op dinsdag 1 december 2020 (14.30 – 15.30 uur) een webinar over de adviezen van Emile Roemer voor een betere bescherming van arbeidsmigranten. Wim van den Boomen (LTO Nederland) gaat live in gesprek met Jaap Uijlenbroek (trekker van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten) over de recent uitgebrachte adviezen.

Alle leden-werkgevers van LLTB, LTO Noord, ZLTO, Glastuinbouw Nederland, KAVB, POV en NFO zijn van harte uitgenodigd om aan dit webinar deel te nemen. Het is mogelijk om vragen te stellen over de adviezen van Roemer en mee te discussiëren over wat nodig is en wat niet. Aanmelden kan door een email te sturen naar webinar@spam-protectlto.nl.

Concrete voorstellen
Emile Roemer gooide als voorzitter van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten recent de knuppel in het hoenderhok. Hij stelde dat arbeidsmigranten worden uitgebuit en een betere bescherming verdienen. Daartoe presenteerde hij een groot aantal concrete voorstellen, zoals meer gecertificeerde huisvesting, minimaal 15 m2 leefruimte en één persoon per kamer, certificering van de uitzendbranche, verbetering van de registratie van het verblijfsadres en meer aandacht voor integratie en toegang tot zorg.
Roemer vindt dat arbeidsmigranten nu als tweederangsburgers worden behandeld. Om daar een eind aan te maken zijn in de ogen van de werkgeversorganisaties strenge maatregelen nodig. Het kabinet komt medio december met haar reactie op de adviezen.

Oplossingen en aanbevelingen
In het live webinar bespreken worden de huidige situatie, knelpunten, oplossingen en de aanbevelingen van Roemer’s Aanjaagteam besproken. Daarbij staan de volgende vragen centraal:

  • Hoe zorgen we ervoor dat uitbuiting van arbeidsmigranten en uitwassen worden voorkomen?
  • Hoe realiseren we meer en kwalitatief goede huisvesting?
  • Wat is nodig om de maatschappelijke en politieke beeldvorming over arbeidsmigranten in relatie tot de land- en tuinbouw te verbeteren?
  • Wat moet het kabinet doen én niet nalaten voor een betere bescherming van arbeidsmigranten?

Dit webinar wordt georganiseerd door LTO Nederland. 

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2021