Wees alert op niet Europese schorskevers bij import planten

Tijdens een digitale bijeenkomst van de NVWA over Q-organisme Euwallacea fornicatus werd naast de huidige maatregelen en herkenning ook ingegaan op de komende nieuwe wetgeving. In november wordt er in de EU gestemd over nieuwe wetgeving. De verwachting is dat deze wordt aangenomen, waarmee de nieuwe eisen vanaf februari 2023 ingaan.

Glastuinbouw Nederland heeft telers al eerder geïnformeerd over herkenning van de schorskever. Dat bericht is hier terug te lezen.(https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/hoe-herken-je-niet-europese-schorskevertjes-in-de-kas/). Meer informatie over E. fornicatus is te vinden in het dossier van de NVWA (https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/scolytinae ). Hier worden ook de maatregelen genoemd die worden genomen als E. fornicatus wordt gevonden op een teeltbedrijf.

In november wordt er in de EU gestemd over nieuwe wetgeving. De verwachting is dat deze wordt aangenomen, waarmee de nieuwe eisen vanaf februari 2023 ingaan. Import van planten voor opplant (met uitzondering van zaden, pollen, in-vitro) is dan alleen toegestaan indien:

  • Planten uit een land of gebied komen waar E. fornicatus niet voorkomt OF
  • De planten een stamdiameter hebben bij de basis (net boven de grond) van minder dan 2 cm OF
  • De planten zijn minimaal de laatste 6 maanden voor export geteeld in een productielocatie waar E. fornicatus niet binnen kan komen OF
  • De planten zijn minimaal de laatste volledige vegetatiecyclus geteeld in een (open) teeltlocatie met een bufferzone van 1 km (met inspectie en vernietiging van besmette planten).

In de laatste twee gevallen zijn ook regelmatig officiële inspectie en gebruik van specifieke vallen noodzakelijk. Daarnaast, direct voor export, inspecties inclusief destructieve bemonstering.

Ficussen
Naar verwachting hebben de nieuwe eisen het meeste gevolgen voor de import van alle soorten ficussen. De lijst met waardplanten, waarvoor het bovenstaande geldt, is echter veel groter. In het dossier van de NVWA staat ook een volledige lijst met waardplanten. In geval van gevlochten stammen wordt (voorlopig) uitgegaan van de dikte van de individuele stammetjes (die moeten dan een diameter hebben van minder dan 2 cm), en niet de gevlochten stam.
De autoriteiten van het exporterende land moeten aangeven welke van de genoemde opties van toepassing is. Het is belangrijk om in gesprek te gaan met deleverancier en/of importeur om te kijken of E. fornicatus voorkomt en zo ja, of er voldaan kan worden aan de eisen. E. fornicatus is tot nu toe gevonden in Midden-Amerika, Azië, Brazilië, Israël en Zuid-Afrika. Veel andere landen kunnen aangeven dat het betreffende land of gebied vrij is van E. fornicatus. Het is ook goed om na te gaan of de autoriteiten in het exporterende land willen meewerken aan inspecties. De nieuwe eisen zijn op de website van de NVWA ook beschikbaar in het Engels.

Neem voor meer informatie contact op met Glastuinbouw Nederland: Arthur van den Berg telefoon: 06 237 579 68 en/of Helma Verberkt telefoon: 06 203 914 77.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2021