Werkbezoek Adri Bom aan Limburg: ‘Noodzaak samenwerking wordt onderkend’

Tijdens haar werkbezoek aan Limburg op maandag 14 juni maakte Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, kennis met enkele regionale glastuinbouwbedrijven en Limburgse ondernemers. Samen met regiovoorzitter Jean Aerts en regiocoördinator Annemie Hermans bezocht ze de bedrijven van van Lipzig Tuinderijen op Californië, paprikakwekerij Gubbels Siberië, Brookberries Venlo en BioVerbeek in Velden (met netwerkcoördinator Mark Meijers).

Geothermie
Op locatie van Frank van Lipzig deelden de ondernemers van de aardwarmteprojecten CLG en CWG het verhaal achter de inmiddels stilgelegde putten. Van energie, trots, ervaring tot de uiteindelijke teleurstelling. Belangrijk dat overheid, politiek en ambtenaren beseffen dat verduurzaming in de tuinbouw wordt gerealiseerd door ondernemers, in het geval van CLG Frank van Lipzig, Roland Gielen en Thomas van Leeuwen. Géén internationaal concern met anonieme aandeelhouders, maar lokaal of regionaal gewortelde (familie)bedrijven. Ook dát aspect verdient positieve aandacht. Pieter Wijnen, enthousiast en deskundig pleitbezorger van geothermie, blijft overtuigd van de  toekomstpotentie: “Aardwarmte is en blijft kansrijk, óók voor Limburg.” Hij pleit voor herstart in een onderzoek-setting met goede monitoring. De Limburgse geothermie-ondernemers vinden Adri Bom-Lemstra en Glastuinbouw Nederland pal aan hun zijde. “Een oplossing is er nog niet, maar het positieve dat ik meekrijg uit Limburg is dat de ondernemers in de provincie de noodzaak tot samenwerking goed onderkennen.”

Ontwikkelruimte
Tomatenteler Wouter Moerman raakte als gevolg van de stikstofproblematiek verzeild in een vergunningstraject voor zijn biomassacentrale. Een traject met veel onzekerheden en onduidelijkheden, waarin ondernemer én Glastuinbouw Nederland over en weer veel hebben geleerd. Inmiddels kreeg hij na een lastige procedure van provincie Limburg een 'positieve weigering'. Echt een juridische term. Maar het betekent dat zijn situatie rond biomassa weer stabiel is. Op sectorniveau werkt Glastuinbouw Nederland aan duidelijkheid en oplossingen omtrent het stikstofvraagstuk voor glastuinbouw.
Beide ondernemers zijn ambitieus en denken over de verdere toekomst. Ondanks alle ruimte die Limburg rijk is, beschikt de regio planologisch over een beperkt areaal vestigingsruimte. Belangrijk dat de sector naar gemeenten en provincie nu alvast inzet op toekomstbestendige ruimte voor nieuwvestiging en doorontwikkeling van glastuinbouw.    
Erik Gubbels liet de kans niet onbenut en onderstreepte naar de voorzitter het cruciale belang van beschikbaarheid van een voldoende breed pakket aan gewasbeschermingsmiddelen. “Ondanks alle maatregelen op bedrijfsniveau en de inzet van biologie, kan de tuinbouw niet zonder. Nieuwe en alternatieve middelen binnen een breed pakket zijn ook nodig voor resistentiemanagement en markteisen.”

Biologisch
Het bezoek van de voorzitter aan BioVerbeek in Velden was tweeledig. Om de veelzijdigheid van de sector én van Glastuinbouw Nederland te ervaren, stond ook een ontmoeting met een biologische teler op het lijstje van Adri Bom-Lemstra. Anderzijds nodigde Leo Verbeek haar graag uit, omdat hij de positie van de biologische teelt onder glas voortdurend onder de aandacht wil brengen. Tijdens de nadere kennismaking met de biologische glasgroenteteelt lag de nadruk derhalve op de verschillen met de reguliere teelt onder glas: plantgezondheid, bemesting, kringloop-productie en uiteraard de teelt in de grond in plaats van op substraat. Terugkijkend op dit bezoek stelt Adri Bom-Lemstra dat ook bij de biologische telers de meerwaarde van samenwerking zichtbaar is. “Voor mijzelf is het leerzaam om de diversiteit in de sector en binnen Glastuinbouw Nederland te ervaren.”

Samenwerken 
LLTB bestuurders Susanne Görtz en Pieter Lucassen sloten voor een ontmoeting met Adri Bom-Lemstra aan op het aardbeienbedrijf Brookberries van Marcel Dings, evenals de ondernemers Nicole Litjens, Ton Smeets, Stan Wijnen en Mark Steegh. In het gesprek werd gesproken over arbeid en werkgeverschap. Een voorbeeld van een thema dat zowel samenwerking en afstemming door LLTB/LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland vraagt, maar waarbij ook belangrijk is om het specifieke karakter van deze vraagstukken voor glastuinbouw te erkennen.
Al met al een goed gevuld werkbezoek: kennismaking met de regio, een breed scala aan bedrijven en ontmoeting met enthousiaste ondernemers die vrijelijk spraken over hun visie, zorgen en wensen.

Foto 1: Adri Bom-Lemstra (2e van links) in gesprek met Wouter Moerman (rechts), Jean Aerts (2e van rechts) en Erik Gubbels (links) op kwekerij Gubbels Siberië. 
Foto 2: Bezoek aan BioVerbeek in Velden met (vlnr): Adri Bom-Lemstra, Mark Meijers, Leo Verbeek en Jean Aerts.

Annemie Hermans

Glastuinbouw Nederland - © 2024