Workshops Go Go Greenhouse over boeien en binden van jongeren

Vlak voor de feestdagen vond de aftrap plaats van de serie van vier workshops ter voorbereiding op het actief aan de slag gaan met Go Go Greenhouse. Verschillende ondernemers in de regio Noord-Holland Noord spraken eerder de behoefte uit scholieren te willen boeien en binden. Dat is een van de speerpunten van Go Go Greenhouse, een project van Glastuinbouw Nederland.

Negen ondernemers en medewerkers in de regio leerden in deze interactieve online ‘Basisworkshop Jongeren’ over de kenmerken en behoeftes van de huidige jeugd. Behoeftes die worden gevormd door een natuurlijk proces en vele externe invloeden en factoren. Via kennis over het puberbrein, het aanmaken van verbindingen en de nog in ontwikkeling zijnde prefrontale cortex, kregen ze inzicht in uitdagingen die ondernemers en HR-medewerkers tegenkomen bij hun scholieren, zoals het onvoldoende kunnen plannen, structureren en het overzien van consequenties van daden.

Positieve reacties
Op onderdelen zijn oordelen omgezet in begrip en toepasbare tools, waaronder een duidelijke instructie van een taak geven en jeugd laten zien aan welk belangrijk onderdeel van het gehele proces ze meewerken. Dit bevordert de motivatie. De uitwisseling onderling over wat er in de benadering van jeugd al wordt gedaan was ook waardevol. De reacties van de deelnemers waren positief, enkele voorbeelden daarvan: ‘Leerzaam en een andere kijk op jeugd. Veel heeft te maken met bewustwording. Het is goed dat we weer even op scherp gezet worden.’
Een vervolgworkshop vindt plaats in januari, waarin de deelnemers op interactieve wijze leren over extrinsiek vormende krachten bij jeugd, zoals generatie en invloedsferen.
Ondernemers die ook interesse hebben in de beschreven workshops, of behoefte hebben aan het boeien en binden van jongeren op hun bedrijf, kunnen contact opnemen met projectleider Agnes van den Berg.

Jacqueline Kroon

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024