Extra aandacht voor inzet scholieren tijdens Go Go Greenweek

De zomerse dagen zijn voorbij en in het hele land staat de herfstvakantie voor de deur. Een favoriete periode voor scholieren, die op zaterdag al werkzaam zijn op een glastuinbouwbedrijf, om wat extra uren te maken en bij te verdienen. Als onderdeel van het project Go Go Greenhouse organiseert Glastuinbouw Nederland in de herfstvakantie voor de tweede keer de Go Go Greenweek. Doel is om de jongeren meer te vertellen over de glastuinbouw én om te horen hoe zij eigenlijk tegen de sector aankijken.

De beschikbaarheid van voldoende gemotiveerde arbeidskrachten is een belangrijk aandachtspunt voor de glastuinbouw. Om die reden lopen er vanuit Glastuinbouw Nederland diverse projecten om potentiële doelgroepen te interesseren voor een baan en een toekomst in de sector. Een van die projecten is Go Go Greenhouse, gericht op de scholieren die op zaterdag en in vakanties al werkzaam zijn op het bedrijf. Hun beeld van het bedrijf beperkt zich vaak tot het productiewerk dat ze verrichten. Door ze te informeren over de veelzijdigheid van het bedrijf en de verschillende werkzaamheden, worden deze jongeren sowieso onbewust ambassadeurs van de sector. Het vergroot bovendien de kans dat ze op termijn kiezen voor een baan in de glastuinbouw.

Boeiende en bloeiende sector
De ervaring leert dat veel jongeren nu niet kiezen voor een baan in de sector, omdat hun beeld van de sector niet klopt met de werkelijkheid. Qua banen wordt er vaak aan productiewerk gedacht, terwijl de sector juist meer en meer ruimte biedt aan specialisten op gebied van techniek, biologie, marketing en HR. Een eenvoudige rondleiding door het teeltbedrijf kan bij veel scholieren al de ogen openen.
Glastuinbouw Nederland organiseert om die reden de Go Go Greenweek, als onderdeel van de campagne Go Go Greenhouse. Uitgangspunt is dat ondernemers in de week van 17 tot 25 oktober met de scholieren op hun bedrijf aan de slag gaan, om ze te laten zien hoe interessant en uitdagend de boeiende en bloeiende sector is. Vertel ze het verhaal van het bedrijf, of neem ze mee naar werkzaamheden en afdelingen in het bedrijf waar ze niet of nauwelijks van weten. Informeer anderzijds ook naar de ambities, interesses en toekomstplannen van de scholieren en probeer waar mogelijk de link te leggen met de mogelijkheden in de sector. Op de website van Go Go Greenhouse staan suggesties en ideeën om in die week met de scholieren te doen. Maak een keuze, het is zeker niet de bedoeling om alles in één week op te pakken.

Nieuwe inzichten
Voor bedrijven die eerder meededen aan de Go Go Greenweek is het een mooie gelegenheid om te toetsen of kennis en inzicht is veranderd. Vraag over welke facetten van het bedrijf ze meer willen weten? Nodig indien mogelijk een externe specialist uit om ook de andere activiteiten in de keten te belichten. Voor nieuwe bedrijven levert deelname ongetwijfeld nieuwe inzichten op en extra gemotiveerde scholieren.
Vanwege Go Go Greenweek wordt net als vorig jaar een quiz gefaciliteerd, waarvan de antwoorden met de eigen mobiele telefoon kunnen worden gegeven. Voor elk deelnemend bedrijf is er een klein prijsje beschikbaar voor de winnaar. Als ondernemer zelf een prijs beschikbaar stellen kan uiteraard ook.

Media-aandacht
De activiteiten kunnen op elke gewenste dag in de herfstvakantie worden gepland. Ervaring leert dat een activiteit van een uurtje al erg zinvol en leerzaam is, langer of korter mag altijd.
Omdat ondernemers met hun ideeën collega’s kunnen inspireren wordt tijdens en na de Go Go Greenweek zo veel mogelijk aandacht aan het initiatief besteed op social media. Dus meld deelname en ideeën bij projectleider Agnes van den Berg, via gogogreenhouse@spam-protectglastuinbouwnederland.nl, of per telefoon: 06 288 892 34.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2020