Masterplan Verticillium

Beschrijving

Doel:
Duurzame vermindering van de Verticillium-verwelkingsziekte in de glastuinbouw door een geïntegreerde aanpak gebaseerd op gevoelige detectie van virulente biotypes, verbeterde bedrijfshygiëne op te identificeren kritieke punten in het teeltsysteem, verminderde inzet van stomen en een aanzet tot verbeterde inzet van minder gevoelige rassen, biologische middelen én methoden om plant en bodemweerbaarheid te verhogen.
Beoogde pilot gewassen chrysant en biologische paprika en aubergine.

Projectbeschrijving:
Het project is onderverdeeld in vijf werkpakketten die onderling sterk met elkaar verweven zijn:
WP1. Pathogenen en Diagnostiek.
De opeenvolgende stappen in dit werkpakket zijn (1) de inventarisatie van de Verticillium soorten en biotypen in de teelten (survey), (2) het bepalen van de pathogeniteit van deze isolaten (bioassays), (3) genoomsequencing en -analyse naar karakteristieke genetische eigenschappen van verschillende pathogenen en tenslotte (4) de ontwikkeling van kwantitatieve (bio)TaqMan PCR toetsen en implementatie daarvan voor telers en veredelaars.
WP2. Epidemiologie en Hygiëne.
Binnen dit werkpakket wordt met behulp van de ontwikkelde diagnostiek een in-detail risicoanalyse gedaan van het voorkomen van pathogenen op praktijkbedrijven in grond/substraat, uitgangsmaterialen, gereedschappen, verspreiding via water en lucht, infectieroutes van de plant en verspreiding via plantmaterialen. Op basis van de geïdentificeerde kritieke punten worden hygiëne-protocollen voor de afzonderlijke teelten opgesteld en kunnen ook algemene aanbevelingen worden gedaan voor beheersing van Verticillium.
WP 3. Veredeling.
Resistentieveredeling wordt over het algemeen gezien als de beste oplossing tegen bodempathogenen op de lange termijn. In dit werkpakket draait het om het screenen voor verminderde vatbaarheid en resistentie en om de ontwikkeling van nieuwe tools om resistentie beter te kunnen beoordelen. Dit laatste wordt enerzijds gedaan door het inzetten van de TaqMan PCR assay in plantmaterialen, anderzijds door detail onderzoek in planta van de interactie met pathogenen in verschillende cultivars.
WP4. Beheersing.
In dit vierde werkpakket ligt de focus op het onderzoek naar tijdens de teelt sneller inzetbare methoden om Verticillium te beheersen, het gaat hierbij om (1) biologische beheersmethoden, (2) plantweerbaarheid verhogende (laag risico) middelen, (3) bodemweerbaarheid verhogende (laag risico) middelen, (4) bodemvriendelijke alternatieve methoden voor stomen en (5) kennisontwikkeling over andere waardplanten voor de pathogene biotypen in de rotatie (biologische teelt).
WP5. Communicatie.
Jaarlijkse bijeenkomsten met de telerscommissies over de bereikte resultaten. Demonstraties van proeven in de kassen. De gegenereerde kennis wordt breed vertaald in het eindrapport naar de gehele glastuinbouw.

Projectnummer P22002
Looptijd 01-01-21   -   31-12-24
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Biointeracties & Plantgezondheid

Onderzoek en projecten

Masterplan Fusarium 2.0

Lopend

Doel: Het doel is betere beheersing van Fusarium in de glastuinbouw. Dit doen we door de hele keten te betrekken van zaad tot plant, van de inzet van…

Kas als ecosysteem

Lopend

Doel: Het doel van dit project betreft verdere opbouw, toepassing en implementatie van het ondergrondse en bovengrondse ecosysteem in diverse…

Glastuinbouw Nederland - © 2024