Coronaprotocol

Veilig werken, reizen en wonen

Voor de land- en tuinbouw is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. Tijdens de coronacrisis meer dan ooit. Omdat deze situatie langere tijd gaat duren, heeft Stigas, in samenwerking Taskforce Arbeid van LTO Nederland (Anthos, Glastuinbouw Nederland, KAVB, LLTB, LTO Noord, NFO, POV en ZLTO), FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen, hiervoor een protocol opgesteld. Ook zijn versies voor werkgevers en werknemers beschikbaar.

Daarnaast is het protocol beschikbaar in het Engels, Pools en Roemeens.

Beslisboom coronaklachten en thuisblijven

Wanneer blijf je thuis en hoe lang? Hiervoor heeft Stigas een beslisboom (zwart-wit versie) 'Coronaklachten en thuisblijven' opgesteld, gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

De beslisboom is ook beschikbaar in het Engels (zwart-wit versie), Pools (zwart-wit versie), Roemeens (zwart-wit versie) en Bulgaars (zwart-wit versie). Bekijk hier aanvullende informatie op de beslisboom (vragen uit de praktijk).

Bekijk hier de factsheet van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw met wat u moet doen als uw werknemer corona heeft.

Knelpuntenanalyse

Branchespecialisten van Stigas hebben de sectorale knelpunten verzameld. De werkzaamheden met risico's worden per stuk toegelicht met een oplossingen of oplossingsrichting. Bekijk hier de knelpuntenanalyse. Bekijk de specifieke knelpunten vanuit de glastuinbouw op pagina 6.

Gezondheidscheck

Een gezondheidscheck en registratie vervoer zijn verplicht. Een gezondheidscheck wonen wordt geadviseerd. Deze stelt de Werkgeverslijn land- en tuinbouw beschikbaar. Bekijk ze hier.

Gevolgen van corona en werken

Op initiatief van CNV Vakmensen en FNV Agrarisch en Groen wordt samen de Taskforce Arbeid aandacht gegeven aan de gevolgen van de coronacrisis voor werknemers. Bekijk de vragen en antwoorden die te maken hebben met ziek zijn, risicogroepen, vakantie en verlof in de coronacrisis.

Glastuinbouw Nederland - © 2022