Coronaprotocol

Veilig werken, reizen en wonen

Voor de land- en tuinbouw is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. Tijdens de coronacrisis meer dan ooit. Omdat deze situatie langere tijd gaat duren, heeft Stigas, in samenwerking Taskforce Arbeid van LTO Nederland (Anthos, Glastuinbouw Nederland, KAVB, LLTB, LTO Noord, NFO, POV en ZLTO), FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen, hiervoor een protocol opgesteld.

Ook is het protocol beschikbaar in het Engels, Pools en Roemeens.

Knelpuntenanalyse

Branchespecialisten van Stigas hebben de sectorale knelpunten verzameld. De werkzaamheden met risico's worden per stuk toegelicht met een oplossingen of oplossingsrichting. Bekijk hier de knelpuntenanalyse. Bekijk de specifieke knelpunten vanuit de glastuinbouw op pagina 6.

Gevolgen van corona en werken

Op initiatief van CNV Vakmensen en FNV Agrarisch en Groen wordt samen de Taskforce Arbeid aandacht gegeven aan de gevolgen van de coronacrisis voor werknemers. Bekijk de vragen en antwoorden die te maken hebben met ziek zijn, risicogroepen, vakantie en verlof in de coronacrisis.

Gezondheidscheck

 Een gezondheidscheck en registratie vervoer zijn verplicht. Een gezondheidscheck wonen wordt geadviseerd. Deze stelt de Werkgeverslijn land- en tuinbouw beschikbaar. Bekijk ze hier.

Continuïteitsplan

Hoe bescherm ik mijn medewerkers? Wat moet ik doen bij een besmetting? Hoe houd ik mijn bedrijf draaiende bij een uitbraak? Lees hier meer over in het Continuïteitsplan coronacrisis van Stigas.

Glastuinbouw Nederland - © 2020