Veilig werken

E-book Gezond werken met internationale (flex) medewerkers

Ga met dit e-book aan de slag om veilig werken voor internationale en/of flex-medewerkers te bevorderen. Het E-book doorloopt 8 stappen; van werving tot toezicht. Per stap staan tips beschreven en worden instrumenten aangereikt. Ook vind je voorbeelden uit bedrijven.

Diverse infokaarten van Stigas

Stigas heeft infokaarten ontwikkeld waarbij de belangrijkste aandachtspunten op een rij zijn gezet om gezond en veilig te werken met o.a. de buisrailwagen, de heftruck, bij warm weer en aan de lopende band of tafel. De kaarten zijn in verschillende talen beschikbaar.

Gewasbeschermingsmiddelen

Bij het werken met gewasbeschermingsmiddelen kan onveilig gebruik de gezondheid van medewerkers in gevaar brengen. Denk aan allergieën en irritaties, maar ook aan ernstigere gezondheidseffecten. Als consequent de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen, kunnen deze effecten worden voorkomen.

Bijvoorbeeld het volgelaatsmasker beschermt bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tegen inademing van gevaarlijke stoffen en dampen. Voor het goed functioneren, langere levensduur en algemene hygiëne is het belangrijk dat het masker periodiek na wordt gekeken. De in- en uitademventielen kunnen slijten, vervormen en verouderen. Deze ventielen zijn belangrijk voor de juiste bescherming. Lees hier meer over het onderhoud van het volgelaatsmasker.

Vitaliteitsscan

De vitaliteitsscan van Stigas is een digitale vragenlijst over de inzetbaarheid van medewerkers. Het is een breed medewerkersonderzoek dat individueel en groepsgewijs inzicht geeft. Zo is met de scan bijvoorbeeld verzuim en uitval te voorspellen en wordt het productieverlies en het werkgeluk van medewerkers gemeten.

De vitaliteitsscan is kosteloos voor bedrijven die Colland-premie afdragen (inclusief begeleiding in het vervolgtraject).

Werken met scholieren

Tijdens de vakantieperiode zijn er vaak scholieren aan het werk in de kas. Het is belangrijk dat zij werk doen dat ze aankunnen en past bij hun ontwikkeling. Voldoende toezicht en begeleiding is ook cruciaal. Lees hier waar je aan moet denken met betrekking tot werktijden, toezicht en overige regels.

Teeltwisseling

Met de teeltwisseling is extra aandacht voor de veiligheid van belang. Zorg bijvoorbeeld voor een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) en maak schriftelijke afspraken met het loonbedrijf. Bekijk alle praktische tips en informatie hier.

Werken bij warm weer

Bij het oplopen van het kwik is het belangrijk om samen (werkgever en werknemer) op een verantwoorde wijze te blijven werken. Samen met Stigas zijn voor werkgevers tips voor veilig en gezond werken bij warm weer opgesteld. Voor werknemers is de infokaart Veilig en gezond werken bij warm weer beschikbaar in verschillende talen.

TABOER mentale gezondheid

TABOER is taboedoorbrekend als het gaat om het bespreekbaar maken van mentale problemen bij boeren en tuinders. Voor het individu, maar ook bij spanningen in relatie tot bijvoorbeeld gezin, bedrijf of omgeving. De zorgen over en in de agrarische sector zijn groter dan ooit. TABOER (telefoon 088 888 66 08) is een onafhankelijk loket, biedt een luisterend oor en helpt bij het vinden van een passende zorgverlener.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Het is belangrijk de risico's omtrent veilig werken voor (internationale) werknemers regelmatig in kaart te brengen. Dit is namelijk óók van toepassing op uitzendkrachten die in je bedrijf werken.

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) helpt met het in kaart brengen van bedrijfsrisico’s op het gebied van gezond en veilig werken. Vervolgens wordt automatisch een plan van aanpak opgesteld om deze risico’s te verkleinen. Er zijn diverse aanbieders in de glastuinbouw, waaronder Stigas.

Bedrijfshulpverlening

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Het aanstellen van een bedrijfshulpverlener (bhv’er) helpt om de veiligheid in het bedrijf te vergroten. Een bhv’er is een werknemer die is opgeleid om bij gevaarlijke situaties medewerkers en gasten hulp te verlenen. Voor een BHV-cursus of herhalingscursus BHV kunt u terecht bij Stigas.

Werkplekonderzoek

Bij een werkplekonderzoek wordt gekeken naar de verbetermogelijkheden van de werkomgeving. En of de medewerker zijn werktechniek kan aanpassen aan zijn eventuele beperkingen. Dit onderzoek geeft inzicht of er verbeteringen mogelijk zijn waardoor een werknemer langer gezond aan het werk kan blijven.

Preventief medisch onderzoek

Een preventief medisch onderzoek (PMO) onderzoekt de relatie tussen de gezondheid van de medewerker en zijn/haar werk. Het doel is op tijd te herkennen welke gezondheidsrisico’s het werk geeft en welke gezondheidsrisico’s te maken hebben met de leefstijl van de medewerker.

Vertrouwenspersoon

Een prettige, gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk. Een vertrouwenspersoon biedt hulp bij conflicten op de werkplek. Lees meer.

Gebruik van heftruck

Om op een heftruck te mogen rijden moet de heftruckinstructie Nederlands / Pools met de werknemer worden doorgenomen. Ook moet deze worden ondertekend. Het behalen van een heftruckcertificaat is ook van belang.

LED-belichting

Het gebruik van LED in de glastuinbouw heeft een vlucht genomen. Dit leidt tot vragen over mogelijke menselijke gezondheidsrisico’s bij het werken onder LED licht. Lees hier meer over de maatregelen en wetgeving.

Arbocatalogus

De arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden in het werk zijn hier oplossingen en aanbevelingen te vinden.

Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

Als er een bedrijfsongeval gebeurt, komt er veel op je af. Op jou als werkgever, maar ook op iedereen die erbij was. Dat wil je geen tweede keer meemaken. Vanaf 2023 stimuleert de Nederlandse Arbeidsinspectie daarom de zelfinspectie. Bijkomend voordeel: een goed uitgevoerde zelfinspectie verkleint de kans op een boete. Stigas kan hierbij ondersteunen.

Arbeidsongeval melden
Een arbeidsongeval waarbij mensen gewond raken of overlijden, moeten direct gemeld worden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024