Coronasteun: schadedrempel voor TVL-regeling verlaagd van 30% naar 20%

Ondernemers die aanzienlijke schade ondervinden van de huidige lockdown in ons land, kunnen gebruiken maken van de regelingen NOW, TLV en OKV. De schadedrempel voor de TVL regeling is verlaagd van 30% naar 20 %.

Punt van aandacht bij de TVL is de kwartaalvergelijking. De schade concentreert zich immers op de laatste weken van het jaar. Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland, GroentenFruitHuis, Royal FloraHolland en Rabobank (gezamenlijk het Coronacrisisteam Glastuinbouw) gaan in overleg met het ministerie van LNV en RVO over aanpassing op dat punt.
TVL Q4 van 2021 is op maandag 20 december opengegaan. Direct kwamen er al veel aanvragen binnen. RVO heeft toegezegd dat de eerste ondernemers voor het einde van het jaar het geld op de rekening hebben staan. Ondernemers die minstens 20% omzetverlies verwachten (was dus 30%), mogen ook TVL aanvragen. De Europese Commissie moet deze wijziging nog wel goedkeuren, maar desondanks kan aanvragen nu al wel.
De voorraadschade-regeling, zoals die vorig jaar tijdens de lockdown van toepassing was, wordt door het Kabinet niet geactiveerd.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2023