EU kondigt steunpakket land- en tuinbouw aan; Kabinet is nu aan zet

Dat de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne ingrijpend zijn voor de agrarische sector – met name ook de glastuinbouw in Nederland – wordt ook door de Europese Commissie onderkend. Vandaag kondigde de EU een pakket maatrege-len aan, met name ook om de energie-intensieve sectoren te ondersteunen. Vraag blijft echter nog in hoeverre het Kabinet daarin meegaat.

Het steunpakket bestaat uit verschillende onderdelen. Zo staat de Europese Commissie toe dat lidstaten maximaal 35.000 euro toekennen aan land- en tuinbouwbedrijven, zonder dat er sprake is van staatssteun. Voor andere bedrijven die getroffen zijn door de Russische agressie tegen Oekraïne, is er een maximum steunbedrag van 400.000 euro.

Regeling
Interessant voor de glastuinbouw is dat er steunmogelijkheden zijn aangekondigd voor zogenoemde energie-intensieve bedrijven, waarbij de aankoop van energie meer dan 3% van de productiewaarde bedraagt. De Europese Commissie staat lidstaten toe ook deze bedrijven tegemoet te komen. Het is aan Nederland in welke mate bedrijven daadwerkelijk ondersteund gaan worden.
Gesproken wordt over een vergoeding tot 50% van de energiekosten, met een maximum van 80% van het totale verlies, als gevolg van de ontstane crisissituatie. Voor de regeling is een plafond van 25 miljoen euro vastgesteld.

Meer dan welkom
Ook ondernemers in de glastuinbouw kampen de enorme kostenstijgingen van agrogrondstoffen, kunstmest, glas en diesel. “Maar primair zijn het de energieprijzen die ons grote zorgen baren”, zo benadrukt Adri Bom-Lemstra. “Wij wachten op een door de ministers Staghouwer en Jetten aangekondigd pakket eind april. Door deze handreiking vanuit Brussel hoeft staatssteun niet per se een belemmering te zijn. Want er mag meer. Dit biedt mogelijkheden aan onze overheid om de glastuinbouw te steunen.”
De voorzitter van Glastuinbouw Nederland zegt in een eerste reactie op de signalen uit Brussel, dat elke maatregel die de situatie voor de glastuinders op korte termijn kan verlichten meer dan welkom is. “De liquiditeit van naar schatting 40% van onze telers komt het komende half jaar anders serieus onder druk te staan.”

Noodsignaal
Dat noodsignaal heeft zij - samen met directeur Ruud Paauwe die ook een aantal mediaoptredens voor zijn rekening nam - de afgelopen dagen en weken veelvuldig uitgedragen via de landelijke media. Ook tijdens het werkbezoek dat de ministers Staghouwer en Jetten op initiatief van Glastuinbouw Nederland vorige week brachten aan een aantal glastuinbouwondernemers, zijn die zorgen nadrukkelijk gedeeld. “We moeten afwachten waar het Kabinet daadwerkelijk mee komt, maar de plannen van de EU zijn een belangrijk aanknopingspunt.”

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024