Glastuinbouw Nederland aan Kamercommissie EZK: Steun op korte termijn noodzakelijk vanwege spilfunctie energietransitie

Glastuinbouw Nederland maakt zich zorgen over de sociaaleconomische gevolgen van de huidige energiecrisis voor de hele samenleving. Volop inzetten op de energietransitie is nodig om de energielasten voor onze maatschappij draagbaar te maken en ons internationale tuinbouwcluster overeind te houden. Juist vanwege de spil die de tuinbouw vormt in de nationale energietransitie, is steun voor deze keten op korte termijn noodzakelijk. Dat is de kern van de boodschap die voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland donderdag 3 november overbrengt aan de Vaste Kamercommissie EZK.

Door de hoge energieprijzen stijgen de energiekosten. Kosten die door bedrijven in de glastuinbouw niet kunnen worden doorberekend. Met minder aanbod aan groente, fruit, bloemen en planten uit Nederland tot gevolg. Maar ook met minder aanbod aan elektriciteit. De glastuinbouw wekt dagelijks ruim 10 procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag op. Dat kan per dag oplopen tot een kwart. De sector wil dit in de toekomst nog verder opschalen.

Grote impact
De hoge energieprijzen hebben grote impact op de Nederlandse tuinbouw. Nu al blijkt dat een derde van de telers in liquiditeitsproblemen zit. Voor 8 procent van de glastuinders valt dit jaar definitief het doek. In de hele glastuinbouw heeft ruim driekwart van de telers door de energiecrisis inmiddels de teelt moeten vertragen of uitstellen. Dit geldt ook voor groene telers zonder gasaansluiting. De consument zal voor het schap worden geconfronteerd met duurdere en minder duurzame producten, die niet van Nederlandse bodem komen, maar geïmporteerd van elders.
Glastuinbouw Nederland stelt dat er iets moet gebeuren om economische schade te voorkomen. Dit jaar dreigen de energiekosten van glastuinbouwbedrijven tien keer zo hoog te worden. Een verwachte kostenstijging van 72 miljard euro is een financiële strop voor de Nederlandse economie. Dit heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als belangrijke leverancier van tuinbouwproducten en kastechnologieën op de Europese markt en voor de ontwikkeling van noodzakelijke, duurzame (energie-)innovaties.

Sterke impuls
‘In de glastuinbouw is veel potentie om koploper te zijn in energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige producten. De sector kan zelfs CO2-postitief worden, maar leunt nu nog vooral op aardgas’, zo staat in het coalitieakkoord. De realiteit is echter weerbarstig, constateert Glastuinbouw Nederland. De Nederlandse tuinbouw kan een cruciale rol spelen om de opwek van duurzame energie een sterke impuls te geven. Dankzij de innovaties uit de glastuinbouw kan de  afhankelijkheid van (Russisch) aardgas versneld verminderen. Zonder steun voor de glastuinbouw trekt het kabinet de stekker uit de nationale energietransitie.

Transitie versnellen
De huidige tegemoetkoming energiekosten (TEK) kan deze neerwaartse trend niet keren. In de TEK is de maximale steun voor een teler 62.000 euro per jaar. Het is een druppel op de gloeiende plaat. Daarom roept Glastuinbouw Nederland het Kabinet op om de energietransitie als volgt te versnellen:

  1. Bied op korte termijn de noodzakelijke financiële steun voor energie-intensieve agrarische bedrijven om te overleven met een passende TEK;
  2. Trek de SDE++ in de tuinbouw uit het slop ten behoeve van de nationale transitie met een correctieregeling duurzame warmte;
  3. Stimuleer de landelijke energietransitie via onze investeringsimpuls;
  4. Creëer meer financiële ruimte en zekerheid voor investeringen via een uitbreiding van het Borgstellingsfonds Landbouw.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2023