Informatieve website geeft antwoorden op vragen van internationale werknemers

Er komt heel veel op je af als je als internationale werknemer in Nederland gaat werken. Als onderdeel van goed werkgeverschap wil Glastuinbouw Nederland stimuleren dat internationale werknemers die met vragen zitten dit aangeven. “Om telers zo goed mogelijk op de vragen van de werknemers te kunnen laten inspelen, geven we ze informatie over waar internationale werknemers in hun eigen taal terechtkunnen”, aldus Peter Loef. Donderdag 18 maart heeft hierover een gesprek plaatsgevonden met het ministerie van SZW.

Het Ministerie van SZW heeft speciaal voor de internationale werknemers een website ontwikkeld waar zij uitleg vinden over hoe zij zaken moeten regelen en welke rechten en plichten ze hebben. Ook zijn hier tal van instanties te vinden, die verder kunnen helpen met vragen. 
Glastuinbouw Nederland heeft die website met de leden in de projectgroep Masterplan Internationale werknemers bekeken. De projectgroep is erg positief over wat er op de website in meerdere talen aan informatie te vinden is. “Om die reden hebben wij deze website daarom ook op onze website opgenomen als hulpmiddel voor de werkgevers. Wel heeft de projectgroep nog een aantal verbeterpunten aangedragen”, zegt Peter Loef.

Gesprek met ministerie SZW
Glastuinbouw Nederland heeft het Ministerie van SZW, die eigenaar is van de betreffende website, uitgenodigd voor een gesprek. “Enerzijds om hen te informeren over het Masterplan Internationale Werknemers en de voortgang daarin en anderzijds over de verbeterpunten die wij zien voor hun website. We hebben een positieve reactie op ons verzoek ontvangen. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden.”
Een van de ondernemers uit de projectgroep Masterplan Internationale Werknemers van Glastuinbouw Nederland was bij dit gesprek aanwezig. Verder was LTO Nederland bij dit gesprek uitgenodigd aanwezig te zijn, vanwege de samenwerking binnen het sector overstijgende 10-puntenplan van LTO Nederland. 

Verbeterpunten
Naast complimenten en waardering voor de inhoud van de site, zijn de geconstateerde verbeterpunten aangegeven. Het gaat om de volgende punten.

  • Een punt van verbetering werd gezien bij ‘de tegel’ ‘Contract en Loon’. Er wordt heel beperkt inzicht gegeven in waarom de telers en uitzendbureaus op het loon van de internationale werknemers geld inhouden. Veelal ligt hier juist het begin van irritatie en gevoel dat er door werkgevers onterecht geld wordt ingehouden. Medewerking is aangeboden om achtergrondinformatie aangaande toelichting op inhouding op de loonstroken te geven, mocht daar prijs op worden gesteld.
  • Een ander punt dat nog toegevoegd zou kunnen worden, is wat te doen bij dokter- en tandartsbezoek. Ook het punt aangaande zorgverzekering zou kunnen worden verbeterd. 
  • Als een iets fundamenteler aandachtspunt werd door Glastuinbouw Nederland genoemd de pagina waar je bij Fairwork binnenkomt, als de internationale werknemer doorklikt als hij nog info op de website mist, maar wel informatie over zou willen ontvangen. Fairwork is als organisatie daar genoemd omdat zij in meerdere talen mensen te woord kunnen staan en verder op weg kunnen helpen. Op de betreffende pagina waar de werknemer binnenkomt, wordt in de tekst gesproken over moderne slavernij en de sexindustrie. Dit heeft te maken met de herkomst van de Stichting Fairwork. Glastuinbouw Nederland heeft aangegeven dat dit geen welkome ontvangst is voor nietsvermoedende personen, die op zoek zijn naar informatie. Ook niet dat leden hun medewerkers naar deze site laten gaan en daar dan mee worden geconfronteerd. Geen reclame voor de BV Nederland en ook niet passend in de situatie dat iemand naar antwoorden op zoek is. Als tip is gegeven om een aparte landingspagina te ontwikkelen voor werknemers die vanaf workinnl.nl daar binnenkomen.

Bijzonder informatief
Het Ministerie van SZW heeft aangegeven op dit moment bezig te zijn met een review en het doorvoeren van eventuele aanpassingen. De inbreng van Glastuinbouw Nederland en LTO werd op prijs gesteld. Indien nodig wordt nader om feedback en support gevraagd.   
“Wij willen onze  leden van harte aanbevelen om de website in te zetten bij vragen van internationale werknemers. Natuurlijk is het goed de vraag zo veel mogelijk zelf te beantwoorden. Maar deze site is op dit moment bijzonder informatief en goed ingericht. U kunt met vertrouwen deze site doorgeven als site waar veel achtergrondinformatie te vinden is”, aldus Peter Loef.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2021