Loket extra steunmaatregel langer open

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft vandaag bevestigd dat het loket voor de extra steunmaatregel veertien dagen langer open blijft. Ondernemers kunnen tot 18 juni 17.00 uur een aanvraag voor tegemoetkoming indienen.

RVO geeft aan hierover binnenkort een bericht te publiceren. De tekst op de website van RVO is vandaag aangepast. Er is helaas nog geen uitsluitsel over de vragen en hiaten die eerder met LNV en RVO zijn besproken, zoals de groei- en krimpscenario’s.

Leonie Claessen

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies