LTO Glaskracht Nederland maakt bezwaar tegen vervallen 7 miljoen euro energiesubsidie

De EHG-regeling gaat 1 mei open met het reguliere budget van 7 miljoen euro voor 2016. Omdat de regeling in 2015 niet is opengegaan, zou het budget van 2015 aan het budget van 2016 worden toegevoegd, maar dit is niet gebeurd. LTO Glaskracht Nederland heeft daar bezwaar tegen gemaakt bij staatssecretaris Van Dam.

Op 29 april is de openstelling 2016 van de Regeling nationale EZ-subsidies onderdeel energie-efficiency en hernieuwbare energie glastuinbouw (hierna: EHG) gepubliceerd1. Het budget is 7 miljoen euro. Regeling en bedrag per jaar zijn in 2014 afgesproken in de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw2. Echter, door interne omstandigheden bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) is de openstelling in 2015 niet doorgegaan. Het was daarom de bedoeling om dat budget van 7 miljoen euro toe te voegen aan de openstelling van 2016. Dat wordt naar nu blijkt niet uitgevoerd.

LTO Glaskracht spreekt staatssecretaris Van Dam in haar brief erop aan dat EZ hiermee niet voldoet aan de afspraken die in 2014 zijn gemaakt. Dit betekent dat een deel van de investeringsplannen van ondernemers blijft liggen, en dus een deel van het energiebesparingspotentieel. De sector is zeer goed op weg om de overeengekomen doelen voor 2020 te halen3 en het is van groot belang om de vaart er in te houden.

Het vervallen van de 7 miljoen euro doet geen recht aan de inzet en inspanningen van de glastuinbouw. Er zijn stevige doelen afgesproken, met een bijbehorend pakket aan onderzoek & innovatie (programma Kas als Energiebron) en subsidiëring.

LTO Glaskracht vraagt in de brief ook om vóór de openstelling de regeling te corrigeren en de categorie luchtbehandelingskasten weer op te nemen. Deze categorie is zonder overleg met de sector komen te vervallen.

1 Stc. 2016 nr. 22428, 29 april 2016
2 Stc. 2014 nr. 19352, 11 juli 2014
3 ECN: (NEV 2015 pag. 192): “De huidige emissietrends geven aan dat het 2020-doel van 6,2 megaton voor de glastuinbouw hoogstwaarschijnlijk gehaald wordt”.

Piet Broekharst

Vacature: Netwerkcoördinator (1,0 fte)

Streef je ernaar om zaken in samenhang te regelen en te komen tot een evenwicht in je netwerk? Raak jij geïnspireerd door onze visie en missie Verantwoorde Glastuinbouw en kun jij anderen ermee inspireren? Ben je daarnaast enthousiast, nauwkeurig en…

Glastuinbouw Nederland - © 2023