Masterclass Leiderschap en Strategie voor ondernemers

Glastuinbouwondernemers komen voor steeds grotere en vaak nog onbekende uitdagingen te staan. Glastuinbouw Nederland en Rabobank faciliteren deze ondernemers daarom in het vormgeven van hun toekomst als ondernemer en bedrijf. Begin 2022 start, in samenwerking met Florpartners, de masterclass Leiderschap en Strategie.

Hoe bereid je je als ondernemer voor op o.a. marktpositionering, bedrijfsstrategie en maatschappelijk draagvlak? In zes maandelijkse bijeenkomsten wordt in groepen van tien ondernemers gezocht naar: waar sta ik nu, wat is mijn (gewenste) koers en wat is er nodig om die koers te realiseren?

De ontwikkeling van bedrijven hangt af van de ondernemers. Zo ontstaat een gezonde balans tussen bedrijf en ondernemer, tussen inhoudelijke vraagstukken en persoonlijke uitdagingen. Dat betekent dat de docenten tijdens de masterclass zowel ingaan op de bedrijfskoers, als de persoonlijke koers. Uitdaging is vervolgens om deze te vervlechten. Vanuit het besef dat er zonder verleden geen toekomst bestaat, wordt ook nog achterom gekeken: waar kom je als ondernemer vandaan en hoe heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot de huidige situatie?

Wanneer?
De masterclass start begin 2022 en heeft een looptijd van zes maanden. Van de deelnemers wordt actieve betrokkenheid verwacht tijdens zowel de vier groepsbijeenkomsten als de twee 1-op-1 sessies. Daarnaast is een goede voorbereidingstijd in de aanloop naar de bijeenkomsten essentieel om het gewenste resultaat te kunnen realiseren.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen €3.500. Dit is inclusief alle materialen, het eten gedurende de groepsbijeenkomsten, het persoonlijkheidsprofiel, vier bijeenkomsten met de groep en twee 1-op-1 bijeenkomsten met iScreen en Florpartners.

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie over de masterclass.

Amy van der Lei

Glastuinbouw Nederland - © 2021