Met insectengaas goed chrysanten te telen

Dit seizoen wordt er op drie chrysantenbedrijven en op een gerberabedrijf voor het eerst geteeld met insectengaas in de luchtramen. Om de ervaringen hiermee voor de rest van de telers en de praktijk beschikbaar te krijgen, worden de teeltresultaten gemonitord. Van Iperen verzorgt de monitoring op het gebied van gewasbescherming. Welke invloed heeft het verminderen van de invlieg van insecten op het IPM-systeem, dat in de kassen wordt uitgevoerd? Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de monitoringscamera’s van PATS.

De monitoring op het gebied van klimaat wordt gefinancierd door Kas als Energiebron en uitgevoerd door Delphy en Wageningen University & Research business unit Glastuinbouw. De klimaatdata van de bedrijven die insectengaas hebben geïnstalleerd wordt daarbij vergeleken met collega-bedrijven in de buurt zonder insectengaas. Tevens kunnen de bedrijven met gaas ook onderling worden vergeleken.

Echte testcase
Er is tot nog toe nog geen sprake geweest van langdurig extreem warm weer. Dus de echte testcase voor de bedrijven moet waarschijnlijk nog komen voor het telen met insectengaas. Toch kan er wel wat worden gezegd over de resultaten tot nog toe.
Extra grote luchtramen installeren doet heel veel. Eén van de chrysantenbedrijven met insectengaas heeft als afmeting van de luchtramen 2 x 1,66 m per 5.00 m vakmaat, in plaats van het gebruikelijke afmeting van 2 x 1,25 m. Dat helpt enorm. Dit bedrijf blijft overdag verreweg het koelste van alle bedrijven en heeft de minste raamstanden nodig.

Vochtgehaltes
De bedrijven met insectengaas hebben ook een hogedruk nevelinstallatie geïnstalleerd. Dit zorgt voor koeling van de kaslucht en voor het verhogen van het vochtgehalte. Per m3 bevat lucht met een hoger vochtgehalte meer energie. Daardoor is er dus minder volume luchtuitwisseling nodig om dezelfde energie uit de kas af te voeren. Dit effect is in de monitoring goed waar te nemen.
Door de aanwezigheid van het insectengaas én het gebruik van de HD nevel zijn de vochtgehaltes, in de vorm van RV en AV, overdag op de bedrijven met insectengaas hoger dan op de bedrijven zonder insectengaas. Zie als voorbeeld hiervan de twee grafieken van de illustratie (klik op de afbeelding voor grotere weergave). De blauwe lijn is het bedrijf mét insectgaas en HD-nevel, in vergelijking met twee collega-bedrijven zonder insectengaas. De grafieken geven de gemiddelde waardes aan van de zeven dagen in week 25 en van alle klimaatafdelingen per bedrijf.

Geen problemen
Overdag telen met een hogere luchtvochtigheid is positief voor de groei. Vanuit de kennis over Het Nieuwe Telen is bekend dat dan de huidmondjes verder open zullen staan, waardoor beter CO2 kan worden opgenomen en dus meer fotosynthese mogelijk is. Daarnaast is te verwachten dat er door het lagere ventilatievoud mét insectengaas minder CO2-verliezen optreden.
Kortom, tot nog toe hebben zich bij de bedrijven met insectengaas nog geen problemen voorgedaan als gevolg van de beperking van de luchtuitwisseling door het insectengaas. In tegendeel, het lijkt erop dat de lagere vocht- en CO2-verliezen de groei ten goede komen. 

Kas als Energiebron

Theo Roelofs (Delphy)

Glastuinbouw Nederland - © 2024