Onderzoek effect waterstofperoxide op groei phalaenopsis

Waterstofperoxide wordt in de glastuinbouw veel gebruikt voor het schoonhouden van irrigatieleidingen. Het product is niet volledig uitgereageerd als het de druppelaars verlaat en komt daarmee in contact met het gewas en het teeltmedium. Ook bevat het product naast de werkzame stof H2O2 nog een aantal stoffen die zorgen voor stabiliteit of aanvullende werkzaamheid van het product, zoals organische zuren of zilver. Van het directe effect van waterstofperoxide op het gewas is nog niet veel bekend.

Binnen de pilot ‘Kas als Ecosysteem’ van het Praktijkprogramma Gewasbescherming zijn onderzoekers van de Wageningen University & Research (WUR) Business Unit Glastuinbouw in opdracht van Glastuinbouw Nederland gestart met een praktijkpilot om vast te stellen wat het effect is van een geformuleerd waterstofperoxideproduct op de groei van een gewas (phalaenopsis) en het microbioom in het substraat en rond de wortels.

Praktijkbedrijf
Op twee teelttafels wordt aan 800 planten tijdens het irrigeren continu Huwasan TR-50 meegedoseerd aan de voedingsoplossing. Bij de controlebehandeling wordt geen waterstofperoxide gedoseerd. De proef is gestart op 6 april 2023 op een praktijkbedrijf in het Westland en loopt in ieder geval door tot de eerste keer wijder zetten na 14 weken.
Elke twee weken worden het aantal actieve wortelpunten, lengtegroei en de stapeling van nieuw blad gemeten. Maandelijks de nutriënten in gift en drain en het gehalte zware metalen en zilver. De concentratie H2O2 in de gift gaat tot nu toe prima volgens schema.

Analyses
Inmiddels loopt de proef ruim tien weken en zijn er nog geen duidelijke verschillen te zien tussen beide behandelingen. Bij de start, midden en einde van de teelt wordt van elke behandeling ook het microbioom rond de wortels geanalyseerd. Aan het einde van de proef wordt het gewas visueel beoordeeld, maar wordt bijvoorbeeld ook naar de waslaag op het blad gekeken.

Liesbeth Nijs

Glastuinbouw Nederland - © 2023