Ook milieucommissie Europees Parlement wijst Natuurherstelwet af

Na de landbouw- en visserijcommissies verwerpt ook de milieucommissie van het Europees Parlement de Natuurherstelwet. Daarmee adviseert deze leidende commissie het voltallige Parlement om het wetsvoorstel af te wijzen. Volgens LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland een overduidelijk signaal. De grote verdeeldheid op dit dossier, zowel in Raad als Parlement, laat zien dat het wetsvoorstel terug naar de tekentafel moet om tot breed gedragen en pragmatisch beleid te komen.

LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland zijn voor biodiversiteit en natuurherstel, maar vinden dat deze wet haar doel voorbij schiet en alleen maar zal leiden tot verdergaande juridificering en het op slot zetten van belangrijke maatschappelijke activiteiten. Nederland is nu al volledig vastgelopen op het gebied van stikstof. Dergelijke vergaande voorstellen dreigen het resterende draagvlak onderuit te halen.

Milieucommissie zegt ‘nee’
Vandaag hervatte de milieucommissie de stemming over de Natuurherstelwet. Waar twee weken geleden een voorstel voor afwijzing nog geen meerderheid vond, werd vanmorgen het volledige rapport alsnog in zijn geheel verworpen. Deze afwijzing werd gesteund door 44 christendemocraten, conservatieven en liberalen. Tegen stemde eenzelfde aantal vanuit de sociaaldemocratische, groene, linkse en liberale fracties. Daarmee ontbrak een benodigde meerderheid voor het wetsvoorstel.

De stemming van vandaag is leidend in aanloop naar de plenaire stemming in juli. Met deze uitslag geeft de milieucommissie een negatief advies aan het voltallige Parlement. LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland zijn ingenomen met dit negatieve advies en roepen het Europees Parlement op om dit voorstel ook in juli af te wijzen. 

Verdeeldheid groot
Eerder werd het wetsvoorstel al afgewezen in de landbouw- en visserijcommissies van het Parlement. Afgelopen week legde de nipte stemmingsuitslag in de Raad van EU-milieuministers al de grote verdeeldheid op dit dossier bloot. Slechts een smaldeel van de lidstaten stemde in met een afgezwakte Natuurherstelwet. Nederland, Polen, Italië, Finland en Zweden achtten het compromis echter nog onvoldoende. België en Oostenrijk onthielden zich van stemming, waardoor een gekwalificeerde meerderheid bijna ontbrak. Het verloop in het Parlement en de Raad toont de grote verdeeldheid op dit omstreden dossier, een duidelijk signaal dat de Commissie en het Parlement niet mogen negeren.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024