Ook The Green House op Floriade officieel geopend

Na de officiele opening door koning Willem-Alexander op woensdag 13 april, stond de Floriade op donderdag 14 april in het teken van diverse openingen van themapaviljoens. Op de eerste publieksdag van Floriade Expo 2022 ging ook The Green House, de inzending van de glastuinbouw formeel van start. Na de gebruikelijke mooie woorden stond een rondgang door de opvallende kas op het programma. Van belevenis naar betekenis, is het motto.

Een enorme klus, zo noemde algemeen directeur Hans Bakker van de Floriade de realisatie van The Green House. Een knap stukje werk dat laat zien waar de tuinbouw toe in staat is, zo voegde Kees van Rooij als voorzitter van de Nederlandse Tuinbouwraad daar aan toe. Geen tuinbouw zonder glastuinbouw, zo verwoordde Annemarie Jorritsma de meerwaarde van een imposante kas op de wereldtuinbouwtentoonstelling. Het werd nadrukkelijk benoemd: The Green House is een essentieel onderdeel van de Floriade. Het woord is nu aan de bezoekers.

Belevingskas
Die moeten zich in de kas niet alleen vergapen aan prachtige presentaties van kleurrijke bloemen en planten en de smaakpapillen prikkelen met verrassende bereidingen van groenten en fruit, maar vooral ook een belangrijke ervaring meenemen naar huis. Green Love is het thema van de kas. Liefde voor bloemen & planten, groenten & fruit, maar ook voor jezelf, voor elkaar, voor de planeet en de samenleving.
Die boodschap moet het publiek tijdens de wandeling door de belevingskas tot zich nemen en beleven, om de betekenis ervan thuis te integreren in de eigen leef- en eetwijze, zo benadrukte kasmanager Maurice Wubben. De belevingskas moet voor die benodigde inspiratie zorgen met voorbeelden van een gezonde werkomgeving, het huis van de gezonde leefstijl, de groene ontmoetingsplek, naar een wereld met circulaire oplossingen en een gezonde en voedzame voedselketen.
Naast de belevingskas bestaat The Green House uit: de Hightech Greenhouse en het Technology Innovation Center.

Roger Abbenhuijs

Jaarplan Regio 2024

Glastuinbouw Nederland wil samen met ondernemers, regionale bestuurders en partners een toekomstbestendige glastuinbouw in de regio realiseren. Ook in 2024 staat deze ambitie centraal binnen de regio's.

Glastuinbouw Nederland - © 2024