Optimaliseren gekoelde chrysantenketen: inzichten en tips

Binnen het project GreenCHAINge wordt onderzocht hoe de kwaliteit van bloemen en planten, na het doorlopen van de keten, zo constant en voorspelbaar mogelijk blijft. Hierdoor kan het afzetgebied worden vergroot en wordt de consument optimaal bediend en worden kleurstellingen vermeden. De VGB, Royal FloraHolland, LTO Glaskracht Nederland en Wageningen Food & Biobased Research werken in dit project aan het ontwikkelen en beschikbaar stellen van nieuwe kennis voor de sector.

In samenwerking met Intergreen en Kiep Flowers zijn recent twee koelproeven met troschrysanten uitgevoerd. Verschillende technieken om chrysanten bij de kweker terug te koelen zijn getest op effect op vochtverlies, bladkwaliteit en vaasleven. Bloemen werden gekoeld naar 2, 5, en 10˚C middels een vacuüm koeler, een precoolwand en een gewone koelcel. Daarna ondergingen de bloemen eenzelfde ketensimulatie.

De verschillende koeltechnieken en temperatuurverschillen licht in gewichtsverlies, te zien als slappere bossen na transport in de doos. Vochtverlies toonde echter geen verband met het vaasleven. Per soort en herkomst (zes partijen) zijn wel verschillen in vaasleven te zien, maar deze zijn onafhankelijk van welke techniek is gebruikt om de gewassen te koelen. De manier van terugkoelen bleek in deze proeven dus niet van invloed op het vaasleven na een transportsimulatie.

Belangrijk aandachtspunt is dat alle bloemen na koelactie snel de ruimtetemperatuur aannemen (meesten binnen 24 uur). Let dus op, een koelactie heeft alleen effect als de bloemen daarna ook gekoeld blijven en totale temperatuursom laag blijft! Neem dit gegeven mee bij de inrichting van het koelproces op het bedrijf.

De recente resultaten van het onderzoek sluiten aan op eerdere resultaten met chrysanten en andere bloemen (FloraHolland, FBR). Gitta ten Hoope van FloraHolland concludeerde eerder al in haar weblog: “De temperatuursom in de keten is grotendeels bepalend voor de kwaliteit op de vaas.”

De komende maanden wordt het onderzoek voortgezet en aangevuld met kennis en ervaringen op het gebied van koeltechniek en -logistiek. Dit leidt tot praktische adviezen voor een gekoelde keten. Waar moet je op letten bij de aanschaf van een koelsysteem en inrichting van het logistieke proces? Hiermee kan het chrysantenvak haar voordeel doen en de keten en consument blijvend voorzien van kwalitatief uitstekende chrysanten. 

GreenCHAINge is een publiek-private samenwerking, gefinancierd door Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en het Productschap Tuinbouw. 

Glastuinbouw Nederland - © 2023