Update CO2 voorziening: weer problemen CO2 levering

Ook dit jaar en op dit moment zijn er weer problemen met de CO2-levering via zowel de OCAP leiding als vloeibare CO2 per truck. In bijna alle gebieden zijn leveringsbeperkingen. Dit bevestigt voor de zoveelste keer de grote noodzaak tot extra CO2-bronnen. Maar ook om zuiniger met CO2 om te gaan.

De oorzaken van de beperkingen zijn enerzijds door de hogere vraag naar CO2 door het mooie weer en het minder draaien van de WKK door een slechtere sparkspread (meer elektra uit zon en wind). Aan de andere kant zijn er problemen en storingen bij de bronnen van CO2. Dit geeft irritatie en problemen met name bij telers die willen verduurzamen en waardoor mogelijk ook projecten voor duurzame warmte  niet doorgaan.

Oplossingen
De problematiek rond CO2-voorziening is en blijft aangekaart worden bij de overheid en politiek door Glastuinbouw Nederland. Zie ook dit persbericht van Glastuinbouw Nederland dat deze week is verstuurd. Het blijft nog wachten op concrete oplossingen om de bestaande CO2-levering binnen OCAP te behouden en de CO2-levering uit te breiden. Binnen enkele weken komt de overheid wel met informatie over de openstelling in het najaar voor de SDE++ subsidie voor CO2-hergebruik in de glastuinbouw. Hier is input op geleverd voor verbeteringen in deze regeling. Ook de uitkomsten van de innovatiepilot worden binnenkort aan de Tweede Kamer aangeboden. Het gevaar daarbij is vooral dat de CO2 in opslag onder de Noordzee verdwijnt in plaats van levering aan de glastuinbouw.

Zuiniger met CO2
Van belang is ook dat wordt gekeken om zuiniger met CO2 om te gaan. Binnen het programma Kas als Energiebron is aandacht voor onderzoek en demonstratieprojecten om CO2 beter te benutten. Daarin zijn de principes van Het Nieuwe Telen ook een belangrijke manier om CO2 meer in de kas te houden. Zie daarvoor dit bericht of kijk dit webinar terug. Vanuit Kas als Energiebron wordt de komende tijd nog meer aandacht besteed aan zowel onderzoek als kennisoverdracht.

Kas als Energiebron

Dennis Medema

Glastuinbouw Nederland - © 2024