Werkbezoek Adri Bom aan Friesland-NOP-Overijssel: Veel aandacht voor energie

In het kader van een nadere kennismaking met de leden van Glastuinbouw Nederland, heeft voorzitter Adri Bom-Lemstra op woensdag 22 september een bezoek gebracht aan ondernemers in de regio Friesland-NOP-Overijssel. Daar ging zij op drie bedrijven in gesprek met ondernemers over de vraagstukken die hen bezighouden. Rode draad: het energievraagstuk.

Bij het bezoek aan de ondernemers, die tevens regiobestuurders zijn, waren ook bestuurslid Jean Aerts van Glastuinbouw Nederland, regiovoorzitter André Kaashoek en regiocoördinator Gerard Selman aanwezig.
Bij alle ondernemers kwam het energievraagstuk op tafel. Een zeer actueel onderwerp, met name vanwege de explosief gestegen aardgasprijs. Maar ook de knelpunten om de beoogde energietransitie vorm te geven, houden de ondernemers nadrukkelijk bezig.

Elektriciteitsnetwerk
Op het paprikabedrijf Vink Sion werd met ondernemer Jaap Vink het stikstofdossier uitgebreid besproken. Door de druk op handhaving van biomassa-installaties op de WnB-vergunning, werd dit voor de biomassacentrale van Vink Sion afgelopen jaar zeer actueel. Inmiddels is hier een oplossing voor gecreëerd. “Voor Glastuinbouw Nederland blijft stikstof een actueel vraagstuk om tot een werkbare uitwerking voor de sector te komen”, zo benadrukte Adri Bom-Lemstra.
Alle glastuinbouwclusters zijn bezig om de energie-transitie in te vullen. Voor zowel Friesland als Flevoland speelt de problematiek van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Vanuit Gardeners Pride werd een toelichting gegeven op wat dit betekent voor hunbedrijfsontwikkeling. Zij zijn met een aantal collega’s betrokken bij de verkenning van verduurzamingsopties voor de glastuinbouw in Sexbierum en Berlikum. Voorbeeld daarvan zijn levering van restwarmte en CO2 vanuit de industrie in Harlingen of geothermie.

Sectorconvenant
Bij rozentelers Bram en Simon Bernhard in Luttelgeest kwam naar voren dat de sector krachtiger naar voren mag brengen dat op het vlak van energieverduurzaming stevig verantwoordelijkheid wordt genomen, maar dat het de overheid is die het laat afweten. “Ondanks de ambitie van de overheid wordt dit niet vertaald naar beleid of werkbare regelingen”, zo concluderen de ondernemers.
Het nadenken over het vervolg van het aflopende sectorconvenant voor energie is eveneens erg actueel. Op dit moment wordt door een ingestelde ondernemersgroep nagedacht hoe Glastuinbouw Nederland en de ondernemers willen omgaan met de aanstaande beleidsontwikkelingen.

Huisvesting
Plantgezondheid is een ander onderwerp dat de ondernemers volop bezighoudt. Dat heeft met name betrekking op het steeds smaller wordende middelenpakket. Verder kwam op de bezochte bedrijven arbeid en scholing aan de orde. Actueel in zowel Berlikum als Luttelgeest is de huisvesting van internationale medewerkers. Elke gemeente heeft haar eigen beleid. “Een goede huisvesting is een voorwaarde om medewerkers te binden”, benadrukte ook Adri Bom-Lemstra.

Gerard Selman

Glastuinbouw Nederland - © 2024